R. Abeln; A. Kner

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“