Pavel Dolejší; Květa Slavětínská

Zrušiť

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“