„Čítaj všetky knihy, ktoré sa ti dostanú do rúk, ak ich vieš správne posúdiť a ich obsah preskúmať.“

Dionysius