Mario Rinaldi; Juan Domingo Lope

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“