M. Janíček

„Keď niekto začne páliť knihy, skončí pálením ľudí.“

Heinrich Heine