Kodajová Daniela

„Slová sú hlasom srdca.“

Confucius