Jaromír Sopouch

Zrušiť

„Knihy sú najväčším bohatstvom sveta, najkrajším dedičstvom pokolení a národov.“

Henry David Thoreau