Jan Rail; Vít Formánek

„Bojte sa človeka, ktorý prečítal iba jednu knihu.“

Denis Diderot