Knihy
E-knihy
Zrušiť
Titulov: 9
Zúženie výberu
Radenie
Počet titulov: 9
Zoradiť podľa:

Posielame do týždňa

História prípravy na povolanie jedincov s mentálnym postihnutím na Slovensku dokazuje, že aj pri meniacej sa politickej a ekonomickej situácii bola vždy stredobodom záujmov špeciálnych pedagógov, psychológov, lekárov i ďalších odborníkov...

6,00 €

6,00 €

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Osobnosti slovenskej špeciálnej a liečebnej pedagogiky.

2,99 €

2,99 €

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Zborník z medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie konanej pri príležitosti Európskeho roka ľudí so zdravotným postihnutím, ktorá sa uskutočnila v Liptovskom Mikuláši v roku 2003...

-5%
4,75 €

4,75 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Vypredané

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zasahuje do mimoriadne veľkého okruhu ľudských činností. Je zrejmé, že vzdelávanie a následné uplatňovanie nadobudnutých poznatkov...

15,92 €

15,92 €

Vypredané

Kazuistika v špeciálnej pedagogike

Ján Hučík • Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2010

Vypredané

Pojem kazuistika nie je doteraz jasne definovaný, najčastejšie sa odvodzuje z latinského slova casus (prípad, udalosť, náhoda) vo význame "prvoradý a vyčerpávajúci popis, analýza určitého prípadu, väčšinou jeho genéza a konfontácia s ním...

9,29 €

9,29 €

Vypredané

Vypredané

Zborník z medzinárodnej vedeckej špeciálnopedagogickej konferencie konanej 3. - 5. mája 2007 v Košiciach...

-5%
4,75 €

4,75 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Zborník z medzinárodnej vedeckej špeciálnopedagogickej konferencie 13. - 15. októbra 2005 v Prešove...

-5%
4,75 €

4,75 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Profesionálna prax núti odborníkov, aby získavali čo najviac poznatkov o individuálnych osobitostiach svojich klientov. Optimalizácia sociálnej práce si vyžaduje pohotové rozpoznávanie ťažkostí klientova poskytovanie účinnej pomoci...

-5%
11,53 €

11,53 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Aj napriek množstvu publikácií, kde autori spracúvajú problematiku porúch pozornosti a aktivity, špecifických porúch učenia, učitelia takýchto žiakov i naďalej často pociťujú bezradnosť, či málo pomoci a podpory od odborníkov...

10,00 €

10,00 €

Vypredané


„Čím väčšmi autorovi dochádza dych, tým sú jeho vety nie kratšie, ale dlhšie.“

John Steinbeck