Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Vysokoškolská učebnica obsahuje základy teórie, riešené príklady a úlohy z oblasti jednoduchých a zložených namáhaní, výpočtov tenkostenných a hrubostenných nádob...

-3%
29,99 €

29,99 €

Zľava 3%
Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
Posielame do 14 dní

Zvyškové (reziduálne) napätia v materiáli sú napätia, ktoré existujú v objekte bez toho, aby bol objekt zaťažený vonkajšími silami. Bežnou príčinou týchto napätí je výrobný proces...

-2%
13,85 €

13,85 €

Zľava 2%
Posielame do 14 dní
Posielame do 14 dní

Cieľom monografie je poskytnúť výskumným a vývojovým pracovníkom, projektantom, konštruktérom a diagnostikom, ako aj pedagogickým pracovníkom na technických univerzitách , teoretický a aplikačný podkladový materiál nevyhnutný pre...

49,35 €

49,35 €

Posielame do 14 dní
Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Súčasným trendom v oblasti Experimentálnej mechaniky sú moderné optické metódy, ktoré majú oproti konvenčným technikám celý rad predností.

-5%
14,68 €

14,68 €

Zľava 5%
Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Spoľahlivosť prvkov tlakových sústav

 • Technická univerzita v Košiciach, 2013
Posielame do 14 dní

Monografia "Spoľahlivosť prvkov tlakových sústav" je súborom poznatkov ktorých zvládnutie je nevyhnutne potrebné pre poznanie javov a procesov v nosných prvkoch a sústavách namáhaných tlakovým médiom. Vedecké prístupy a systemizácia...

32,90 €

32,90 €

Posielame do 14 dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Obsah textov zodpovedá osnove predmetu Experimentálne metódy mechaniky, vyučovanému v 1. stupni vysokoškolského štúdia, v študijných programoch Mechatronika a všeobecné strojárstvo a to v dennej aj externej forme. Texty môžu byť vítaným pomocníkom a...

22,49 €

22,49 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do 14 dní

Cieľom monografie je poskytnúť výskumným a vývojovým pracovníkom, projektantom, konštruktérom a diagnostikom, ako aj pedagogickým pracovníkom na technických univerzitách, teoretický a aplikačný podkladový materiál nevyhnutný pre zvládnutie...

38,70 €

38,70 €

Posielame do 14 dní
Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Značný rozvoj v rámci výpočtovej techniky, zaznamenaný v posledných desaťročiach, viedol nielen k významnému pokroku v oblasti numerických metód, ale aj k...

-5%
14,68 €

14,68 €

Zľava 5%
Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
Posielame do 14 dní
13,89 €

13,89 €

Posielame do 14 dní

Teória inžinierskeho experimentu

 • Technická univerzita v Košiciach, 2012
Posielame do 14 dní

Obsah týchto textov zodpovedá osnove rovnomenného predmetu, vyučovqanému v druhom stupni vysokoškolského štúdia, Strojníckej fakulty TU Košice, v študijných programoch Aplikovaná mechanika, Mechatronika a Strojné inžinierstvo a to v dennej aj externej..

15,29 €

15,29 €

Posielame do 14 dní

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Posielame do 14 dní

V inžinierskej praxi hlavným a jediným smerodajným zdrojom fyzikálneho poznania je pozorovanie a skúsenosť. Fyzikálne deje v technike , ale i v prírode sú zložité a často neprehľadné, lebo sa v nich uplatňujú rôzne vplyvy, ktorých účinky sa skladajú...

-5%
36,68 €

36,68 €

Zľava 5%
Posielame do 14 dní
Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Predložená monografia je orientovaná na teóriu vlnenia a vlastnosti svetla a ich využitie vo fotoelasticimetrii vrátane metódy photostress, ale i na základy fotogrametrie a výpočtové videnie cez...

-5%
43,84 €

43,84 €

Zľava 5%
Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
Vypredané
12,55 €

12,55 €

Vypredané
Vypredané
-5%
22,98 €

22,98 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Príručka je pomôckou nielen pre študentov technických univerzít, ale i projektantov, koštruktérov, vývojárov a diagnostikov...

-5%
220,11 €

220,11 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

V inžinierskej praxi sa pre pevnostné a tuhostné výpočty jednoduchších konštrukčných prvkov a sústav pri rôznych druhoch zaťaženia už celé desaťročia používajú až na výnimky stále rovnaké vzťahy. Cieľom príručky je poskytnúť študentom vysokých škôl...

46,49 €

46,49 €

Vypredané
Vypredané

Vysokoškolská učebnica obsahuje základy teórie, riešené príklady a úlohy z oblasti jednoduchých a zložených namáhaní pre staticky určité a staticky neurčité prípady. Úlohy sú určené pre samostatnú prácu so stručne spracovanými výsledkami ...

-5%
11,31 €

11,31 €

Zľava 5%
Vypredané

53,80 €

Vypredané

„Čítať bez rozmýšľania je ako jesť bez vychutnávania.“

Edmund Burke