Evan a Lael Kimble

„Umenie písať je umenie skracovať.“

Anton Pavlovič Čechov