Broněk Černý

„Kniha je často dôležitejšia než veľká bitka.“

Samuel Smiles