Geriatria - Ladislav Hegyi, Štefan Krajčík
Geriatria
63,53 €
Pridajte túto knihu do košíka a poštovné máte zadarmo :)
63,53 €

Bežná cena Bežne 65,63 €

Ušetríte 3 %

Posielame do 12 dní

Odporúčané tituly a kolekcie

Viac o knihe

Publikácia je určená geriatrom, internistom, ale aj lekárom iných medicínskych odborov, ktorí sa starajú o geriatrického pacienta.

Z obsahu:

Zoznam použitých skratiek
Predhovor (M. Bernadič)
Namiesto úvodu (Š. Krajčík, L. Hegyi)
Gerontológia
1 Geriatria
1.1 Gerontológia teoretická, klinická a sociálna (L. Hegyi)
1.1.1 Sociálna geriatria
1.2 Z dejín gerontológie a geriatrie (L. Hegyi)
1.2.1 Gerontológia vo svete
1.2.2 Gerontológia a geriatria na Slovensku
1.3 Teórie starnutia (Š. Krajčík)
1.4 Starnutie populácie v Slovenskej republike (L. Hegyi, Š. Krajčík)
1.5 Stárnutí populace v České republice (H. Zavázalová, V. Zaremba)
1.6 Biologické a sociálne charakteristiky seniorov (L. Hegyi)
1.7 Zdravotný stav seniorov (L. Hegyi)
1.8 Prepojenosť zdravotnej a sociálnej problematiky (L. Hegyi)
1.9 Zdravé starnutie (L. Hegyi)
1.10 Zdravé starnutie ako jeden z cieľov Programu SZO „Zdravie 21“ (L. Hegyi)
1.11 Výchova k zdraviu vo vyššom veku (L. Hegyi)
1.12 Príprava na starnutie (L. Hegyi)
1.13 Bývanie seniorov, senior v rodine (L. Hegyi)
1.14 Možnosti edukácie vo vyššom veku (L. Hegyi)
1.15 Kreativita vo vyššom veku (L. Hegyi, Z. Sedláčková)
1.16 Telesná aktivita vo vyššom veku (P. Malovič)
1.17 Výživa vo vyššom veku (L. Hegyi, Š. Krajčík)
1.18 Komunikace se Seniorem (J. Kelnarová)
1.19 Kvalita života v séniu (Š. Krajčík)
1.20 Starý človek v doprave (L. Hegyi)
1.21 Sociálne zabezpečenie seniorov v slovenskej republike (M. Vladárová)
1.22 Kúpeľná starostlivosť o seniorov v slovenskej republike (M. Vladárová)
1.23 Senior v domove dôchodcov (I. Bartošovič)
1.24 Rómski seniori (I. Bartošovič)
1.25 Právne aspekty v živote seniorov (K. Tóth, J. Tóth)
2 Geriatria
2.1 Všeobecná geriatria
2.1.1 Starnutie organizmu (L. Hegyi)
2.1.2 Zdravie a choroba v geriatrii (L. Hegyi)
2.1.3 Krehkosť (Š. Krajčík)
2.1.4 Sebestačnosť a závislosť (Š. Krajčík)
2.1.5 Zvláštnosti ochorení v starobe (L. Hegyi)
2.1.5.1 Multimorbidita
2.1.5.2 Zmenená symptomatológia chorôb (L. Hegyi)
2.1.5.3 Komplikácie (L. Hegyi)
2.1.5.4 Zlyhanie adaptácie vo vyššom veku (L. Hegyi)
2.1.5.5 Zmenená reakcia na lieky (L. Hegyi)
2.1.5.6 Sociálna črta chronických chorôb (L. Hegyi)
2.1.6 Diagnostika v geriatrii (L. Hegyi, Š. Krajčík)
2.1.7 Zvláštnosti terapie vo vyššom veku (L. Hegyi)
2.1.8 Ošetrovateľstvo v geriatrii (J. Kelnarová, Z. Číková)
2.1.9 Domáca ošetrovateľská starostlivosť (B. Bušová)
2.1.10 Rehabilitácia v geriatrii (Ch. Lucke, M. Gogol)
2.1.11 Prevencia v geriatrii (L. Hegyi)
2.1.12 Fajčenie a alkohol u seniorov (R. Ochaba, I. Bartošovič)
2.1.13 Riziká inštitucionálneho pobytu v geriatrii (L. Hegyi)
2.1.14 Príprava na chirurgický výkon, pooperačná starostlivosť (Š. Krajčík)
2.1.15 Riziká chirurgických výkonov u starších pacientov (Š. Krajčík)
2.1.16 Možnosti a riziká anestézie pred chirurgickými výkonmi a počas nich (Š. Krajčík)
2.1.17 Náhle príhody brušné vo vyššom veku (R. Šebo)
2.1.18 Traumatológia vo vyššom veku (J. Látal)
2.1.19 Jednodňová chirurgia v geriatrii (R. Šebo)
2.1.20 Stomický pacient (K. Križanová)
2.1.21 Eutanázia a dystanázia (L. Hegyi)
2.1.22 Paliatívna starostlivosť (K. Križanová)
2.2 Symptómy a syndrómy
2.2.1 Geriatrické symptómy a syndrómy
2.2.2 Syndrómy predčasného starnutia (Š. Krajčík)
2.2.3 Imobilita (L. Hegyi, Š. Krajčík)
2.2.4 Poruchy prehĺtania vo vyššom veku (L. Hegyi)
2.2.5 Poruchy výživy (M. Voleková)
2.2.6 Inkontinencia moču ako geriatrický syndróm (L. Hegyi, Š. Krajčík)
2.2.7 Retencia moču (Š. Krajčík)
2.2.8 Poruchy odchodu stolice (I. Bartošovič)
2.2.9 Bolesť v starobe (Š. Krajčík, K. Križanová)
2.2.10 Opuchy (Š. Krajčík)
2.2.11 Kašeľ (Š. Krajčík)
2.2.12 Poruchy spánku (M. Rašiová, D. Kmecová)
2.2.13 Poruchy termoregulácie (Š. Krajčík)
2.2.14 Synkopa a Ortostatická hypotenzia (Š. Krajčík)
2.2.15 Dekubity (V. Hegyi)
2.2.16 Slepota (A. Černák, M. Černák, E. Vodrážková)
2.2.17 Hluchota a presbyakúza (M. Tedla, Z. Kabátová)
2.2.18 Infekcie (L. Hegyi, Š. Krajčík)
2.2.19 Delírium (A. Bayer)
2.2.20 Poruchy rovnováhy (Š. Krajčík)
2.2.21 Pády (Š. Krajčík)
2.2.22 Geriatrický maladaptačný syndróm (L. Hegyi)
2.2.23 Geriatrické sociálne syndrómy (L. Hegyi)
2.2.24 Násilie proti seniorom (L. Hegyi)
2.3 Špeciálna geriatria
2.3.1 Choroby kardiovaskulárneho systému
2.3.1.1 Artériová hypertenzia v staršom veku (Z. Mikeš)
2.3.1.2 Ischemická choroba srdca (Z. Mikeš)
2.3.1.3 Zlyhávanie srdca (Z. Mikeš)
2.3.1.4 Chlopňové chyby (M. Dúbrava)
2.3.1.5 Cor pulmonale (M. Dúbrava)
2.3.1.6 Zápaly srdca (M. Dúbrava
2.3.1.7 Dysrytmie (M. Dúbrava)
2.3.1.8 Tromboembolická choroba (F. Németh, P. Weber)
2.3.1.9 Ischemická choroba dolných končatín (F. Németh)
2.3.2 Onkológia v geriatrii (I. Koza)
2.3.2.1 Epidemiológia v onkológii (I. Koza)
2.3.2.2 Diagnostika nádorových ochorení (I. Koza)
2.3.2.3 Terapia onkologických ochorení (I. Koza)
2.3.2.4 Prognóza pacientov s onkologickým ochorením (I. Koza)
2.3.3 Choroby respiračného systému
2.3.3.1 Pneumónia (Š. Krajčík)
2.3.3.2 Chronická obštrukčná choroba pľúc (P. Krištúfek)
2.3.3.3 Respiračná insuficiencia (P. Krištúfek)
2.3.3.4 Bronchogénny karcinóm (V. Chovanová)
2.3.4 Choroby tráviaceho traktu
2.3.4.1 Choroby ezofágu (A. Vavrečka)
2.3.4.2 Choroby žalúdka (A. Vavrečka)
2.3.4.3 Divertikulóza a divertikulitída (A. Vavrečka)
2.3.4.4 Choroby pankreasu (A. Vavrečka)
2.3.4.5 Choroby žlčníka a žlčových ciest (A. Vavrečka)
2.3.4.6 Choroby pečene (Š. Hrušovský)
2.3.4.7 Karcinóm žalúdka (P. Mĺkvy)
2.3.4.8 Kolorektálny karcinóm (P. Mĺkvy)
2.3.4.9 Nádory pečene (Š. Hrušovský)
2.3.5 Choroby obličiek a močových ciest
2.3.5.1 Infekcie močových ciest (S. Krčméry)
2.3.5.3 Nefrotický syndróm (S. Krčméry)
2.3.6 Urologické problémy vo vyššom veku
2.3.6.1 Benígna prostatická hyperplázia (M. Horňák)
2.3.6.2 Nádory močových a pohlavných orgánov (M. Horňák)
2.3.6.3 Hyperaktívny močový mechúr (F. Gonçalves)
2.3.6.4 Inkontinencia moču u žien (F. Goncalves)
2.3.6.5 Erektilná dysfunkcia (M. Horňák)
2.3.6.6 Čiastočný nedostatok androgénov u starnúcich mužov (M. Horňák)
2.3.6.7 Starostlivosť o pacientov s trvalou uretrálnou cievkou (M. Horňák)
2.3.7 Choroby krvotvorby
2.3.7.1 Anémie (M. Hrubiško)
2.3.7.2 Hematologické nádorové choroby (M. Mistrík)
2.3.8 Poruchy imunity vo vyššom veku (M. Hrubiško)
2.3.9 Infekčné choroby
2.3.9.1 Chrípka (Z. Krištúfková)
2.3.9.2 Tetanus (Z. Krištúfková)
2.3.9.3 Hepatitídy (Š. Hrušovský)
2.3.9.4 Tuberkulóza (I. Solovič)
2.3.9.5 Varicela-zoster (C. Klement)
2.3.10 Reumatické ochorenia vyššieho veku
2.3.10.1 Reumatoidná artritída (J. Rovenský)
2.3.10.2 RS3PE ochorenie alebo syndróm? (J. Rovenský)
2.3.10.3 Polymyalgia rheumatica a obrovskobunková arteritída (J. Rovenský, A. Tuchyňová, V. Štvrtinová, S. Štvrtina)
2.3.10.4 Klinické a laboratórne prejavy paraneoplastických reumatických syndrómov (J. Rovenský, Ľ. Švancárová)
2.3.11 Choroby pohybového aparátu
2.3.11.1 Osteoporóza (R. Dzúrik, K. Štefíková)
2.3.11.2 Osteoartróza (Š. Krajčík, Ľ. Čápová)
2.3.11.3 Sarkopénia (T. Hanisková)
2.3.11.4 Vertebrogenní syndromy (E. Ehler)
2.3.12 Endokrinné a metabolické choroby
2.3.12.1 Endokrinné choroby v starobe (P. Hnilica)
2.3.12.2 Autoimunitné endokrinopatie v starobe (P. Hnilica)
2.3.12.3 Štítna žľaza a jej choroby v starobe (P. Hnilica)
2.3.12.4 Nádory štítnej žľazy (P. Hnilica)
2.3.12.5 Diabetes mellitus (P. Weber, F. Németh)
2.3.12.6 Poruchy vnútorného prostredia (R. Záhorec)
2.3.13 Psychiatrické choroby
2.3.13.1 Demencie (A. Bayer)
2.3.13.2 Depresia (A. Bayer)
2.3.13.3 Úzkostné stavy (A. Bayer)
2.3.14 Neurologické choroby
2.3.14.1 Poruchy vědomí (E. Ehler)
2.3.14.2 Cévní onemocnění mozku (E. Ehler)
2.3.14.3 Parkinsonova nemoc (E. Ehler)
2.3.14.4 Neuropatie (E. Ehler)
2.3.14.5 Bolesti hlavy (P. Kukumberg)
2.3.14.6 Neuralgia trigeminu (trojklaného nervu) (P. Kukumberg)
2.3.14.7 Nádory mozgu (M. Gajdoš)
2.3.15 Očné choroby
2.3.15.1 Vekom podmienená degenerácia makuly (A. Černák, M. Černák, E. Vodrážková)
2.3.15.2 Katarakta (A. Černák, M. Černák, E. Vodrážková)
2.3.15.3 Glaukóm (E. Vodrážková, A. Černák, M. Černák)
2.3.15.4 Diabetická retinopatia (M. Černák, A. Černák, E. Vodrážková)
2.3.16 Choroby kože
2.3.16.1 Dermatózy vo vyššom veku (E. Hegyi)
2.3.16.2 Nádory kože (V. Hegyi)
2.3.17 Stomatologické problémy vyššieho veku (I. Erdelský, R. Kotula)
2.3.18 Gynekologické choroby v starobe (R. Kováč)
2.3.18.1 Menopauza
2.3.18.2 Gynekologickoonkologické ochorenia v postmenopauze (R. Kováč)
3 Organizácia geriatrickej starostlivosti v Slovenskej republike
3.1 Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore geriatria Vestník MZ SR, Čiastka 1 – 5, 25. januára 2007, ročník 55
3.2 Domáca starostlivosť (K. Repková)
3.3 Starý človek v ambulancii všeobecného lekára (I. Bartošovič)
3.4 Starý človek v odbornej geriatrickej ambulancii (I. Bartošovič)
3.5 Nemocničná starostlivosť (L. Hegyi)
3.6 Dlhodobá starostlivosť (L. Hegyi)
3.7 Potřeba a spotřeba zdravotní péče u seniorù (H. Zavázalová, V. Zaremba)
3.8 Rada vlády SR pre seniorov (L. Hegyi)
3.9 Rovnosť v zdraví (L. Hegyi)
3.10 Právna garancia rovnosti v zdraví (K. Tóth)
4 Veda a výskum
4.1 Výskum v gerontológii a geriatrii (Š. Krajčík)
4.2 Používanie internetu v geriatrii (Š. Krajčík)
5 Pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie v gerontológii a geriatrii (Š. Krajčík)
Záver (L. Hegyi, Š. Krajčík)
Zoznam tabuliek, grafov a obrázkov
Zoznam tabuliek
Zoznam grafov
Zoznam obrázkov
Register
Čítaj viac
Našli ste v našom obsahu nejaké nepresnosti?
Dajte nám o tom vedieť.

Máte o knihe viac informácií ako je na tejto stránke alebo ste našli chybu? Budeme vám veľmi vďační, ak nám pomôžete s doplnením informácií na našich stránkach.

Počet strán
608
Väzba
pevná väzba
Rozmer
195×266 mm
Hmotnosť
1407 g
ISBN
9788089171736
Rok vydania
2010
Naše katalógové číslo
97720
Jazyk
slovenčina
Vydavateľstvo
Herba

Recenzie

Ako sa vám páčila kniha?

5,0 / 5

1 hodnotenie

1
0
0
0
0

6.4.2013
Názor čitateľa
spokojná, široký okruh problematiky. Odporúčam pre písanie záverečných prác Čítaj viac

O autoroch

Čítaj viac

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“