Knihy
E-knihy

Lukáš Oravec

Biológia

Ďalšia publikácia z mimoriadne obľúbenej edície odhaľuje tajomstvá našej planéty a sústreďuje sa na svet prírody. Zostavovateľ Michael J. Benton zhromaždil tím odborníkov, ktorí sa venujú aktuálnym problémom a otázkam...

33,16 €
Zľava 5%

Vypredané

Obsahom dvojdielnej učebnice je aktualizované stredoškolské učivo biológie.

4,82 €

Posielame do šiestich dní

Kniha předkládá přehled současných pohledů na evoluci živočišné říše jako popis současného stavu debaty o její historii. Základem autorova přístupu je striktní aplikace fylogenetického přístupu a pozornost věnovaná alternativním fylogenetickým hypotézám..

14,00 €
Zľava 5%

Vypredané

Vydanie učebnice je výsledkom dlhoročnej snahy celého radu učiteľov JLF UK v Martine, ktorí majú bohaté skúsenosti z vedeckej aj pedagogickej práce a tieto vložili do jej obsahu. Malo by pomôcť študentom na ich ceste do hlbokých zákutí vedy...

7,34 €
Zľava 8%

Posielame do týždňa

Testy zahrňujú osnovu predmetu biológia na slovenských gymnáziách, vrátane cvičení a seminárov. Odpovede na otázky sú riešené formou ponúkaných variantných odpovedí, obsahujúcich správne aj nesprávne možnosti...

8,46 €
Zľava 5%

Vypredané

Kniha Genetika vás seznámí s touto vědní oblastí od jejích počátků spjatých s českým přírodovědcem a biologem Gregorem Mendelem, až po objevení DNA a přibližně šedesáti tisíc genů, potřebných pro fungování lidské bytosti.

11,12 €
Zľava 5%

Vypredané

Edward J. Larson

Neobyčajná história jednej vedeckej teórie

Edward J. Larson

Neobyčajná história jednej vedeckej teórie

Kniha ľahkým a čítavým štýlom sprístupňuje odbornej, ale aj širšej laickej verejnosti históriu evolučných teórií, ako aj iných biologických teórií, ktoré majú k evolučným teóriám blízky vzťah...

14,20 €
Zľava 5%

Vypredané

V učebnici sú zaradené texty zásadného významu vysvetľujúce podstatu a poslanie molekulárnej genetiky, ako aj stručná charakteristika a praktické použitie metodík...

8,00 €

Posielame do týždňa

Bakterie, s nimiž člověk přichází do styku, tvoří mikrosvět, do něhož lze nahlédnout mikroskopem. Ačkoliv je takový pohled fascinující, odhaluje jen část skutečnosti...

6,49 €
Zľava 5%

Vypredané

Stano Pekár a Marek Brabec

Zobecněné lineární modely v prostředí R

Stano Pekár a Marek Brabec

Zobecněné lineární modely v prostředí R

Publikace představuje základní typy moderní statistické analýzy dat pomocí tzv. jednorozměrných lineárních metod v prostředí jednoho z nejlepších statistických nástrojů na světě, volně dostupného softwaru R. ...

11,47 €

Vypredané

„Táňa všetkému rozumela a nebála sa mlčať.“

Džin - Martin M. Šimečka
Džin
Martin M. Šimečka