Prekladateľ Jana Vavličová

„Pamäť rada zahmlieva predchádzajúce zlyhania.“