Uhádni, akým knižným postavám patria tajomné knižnice, a vyhraj kopu kníh.

Ako sa volá knižná postava, ktorej patrí táto knižnica?

Táto knižnica obsahuje nasledovné knihy a predmety: 

Kniha: Vyvolená,
              Kniha: Tajomné proroctvá,
              Kniha: Tajomstvo kráľovstva
Druhá indícia pribudne o 12:00
Druhá indícia pribudne o 12:00