Súťaž sa už síce skončila, ale hádať komu patria Tajomné knižnice môžeš pokojne aj ďalej.

Ako sa volá knižná postava, ktorej patrí táto knižnica?

Táto knižnica obsahuje nasledovné knihy a predmety: 

Kniha: Koreniny pre zdravie,
              Kniha: Ako čítať myšlienky,
              Kniha: Púštny kvet 

Predmet: Presýpacie hodiny,
              Predmet: Červia hlava,
              Predmet: Modré oko 

Kniha: Púšťou,
              Kniha: Kde sa voda sypala a piesok lial
              Kniha: Červ

Knihy v tejto knižnici