Uhádni, akým knižným postavám patria tajomné knižnice, a vyhraj kopu kníh.

Ako sa volá knižná postava, ktorej patrí táto knižnica?

Táto knižnica obsahuje nasledovné knihy a predmety: 

Kniha: Telo ako posilňovňa,
              Kniha: Obuj si sandále,
              Kniha: Rétorika 

Predmet: Lepidlo,
              Predmet: Plyšový levík,
              Predmet: Drevený kyjak 

Kniha: Mýty,
              Kniha: Výzvy a úlohy - Moje prvé hry,
              Kniha: Vymakané telo