Súťaž sa už síce skončila, ale hádať komu patria Tajomné knižnice môžeš pokojne aj ďalej.

Ako sa volá knižná postava, ktorej patrí táto knižnica?

Táto knižnica obsahuje nasledovné knihy a predmety: 

Kniha: Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí,
              Kniha: Zvony v srdci,
              Kniha: Chrlič na tripe 

Predmet: Bič,
              Predmet: Koza
              Predmet: malý zvonček 

Kniha: Katedrála,
              Kniha: Komu zvonia do hrobu
              Kniha: Môj Paríž