Uhádni, akým knižným postavám patria tajomné knižnice, a vyhraj kopu kníh.

Ako sa volá knižná postava, ktorej patrí táto knižnica?

Táto knižnica obsahuje nasledovné knihy a predmety: 

Kniha: Smrť tragédie,
              Kniha: Pomsta je sladká, a.s.,
              Kniha: Vražda medzi riadkami 

Predmet: Čaša vína,
Predmet: otrávený meč,
Predmet: Ľudská lebka 

Kniha: Kaviareň v Kodani,
              Kniha: Prekliaty princ,
              Kniha: Duch