Súťaž sa už síce skončila, ale hádať komu patria Tajomné knižnice môžeš pokojne aj ďalej.

Ako sa volá knižná postava, ktorej patrí táto knižnica?

Táto knižnica obsahuje nasledovné knihy a predmety: 

Kniha: Ďaleko od hlučného davu,
              Kniha: Efekt pripútania,
              Kniha: Horúca túžba 

Predmet: Kožený bičík,
Predmet: Škraboška,
Predmet: Putá 

Kniha: Telo ako trest,
              Kniha: Obrana masochizmu,
              Kniha: Uvoľniť putá