Uhádni, akým knižným postavám patria tajomné knižnice, a vyhraj kopu kníh.

Ako sa volá knižná postava, ktorej patrí táto knižnica?

Táto knižnica obsahuje nasledovné knihy a predmety: 

Kniha: Som idealista: Kniha Citátov,
              Kniha: Chvála bláznivosti,
              Kniha: Život bez pšenice - recepty do 30 minút
Druhá indícia pribudne o 12:00
Druhá indícia pribudne o 12:00