(verzia platná od 27.03.2024)

Zmeny v dokumente oproti poslednej verzii sa týkajú doplnenia partnerských kníhkupectiev medzi spoločnosti, ktoré spracovávajú vaše dáta za účelom vybavenia osobných odberov a objednávok v partnerskom kníhkupectve a zmien sídiel niektorých spoločností, ktoré spracovávajú osobné údaje. Predchádzajúce verzie dokumentu z februára 2023 nájdete tu, z mája 2020 nájdete tu, z 20.11.2019 nájdete tu a tu, verziu z januára 2019 nájdete tu, z augusta 2018 nájdete tu, verziu z mája 2018 nájdete tu

Ako chránime vaše súkromie?

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

Pri spracúvaní nielen rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú, ale snažíme sa robiť aj viac.

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov sme my:

Martinus, s.r.o.
so sídlom: Gorkého 4, 036 01 Martin
IČO: 45 503 249
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č.52711/L

Naša spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou je Mgr. Peter Kružliak. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese osobne-udaje@martinus.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

Údaje pri nákupe

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).

V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na vašom účte. Jediný údaj, ktorý v tejto súvislosti ukladáme súvisí s funkciou „zapamätania“ si vašej karty. Aj túto funkciu však zabezpečuje banka a jedine tá vie spárovať vaše číslo karty s anonymizovaným údajom, pod ktorým si Vašu kartu zapamätal náš systém.

Údaje pri vytvorení konta

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú vaše meno a e-mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s vami vedeli komunikovať.

Vytvorenie konta je u nás povinné len v prípade, ak si u nás kupujete e-knihy alebo iný digitálny obsah. Bez jeho vytvorenia vám tento obsah nevieme sprístupniť.

Môžete sa však slobodne rozhodnúť, že nám oznámite aj ďalšie údaje o vás – dať nám vašu fotografiu, dátum narodenia, telefónne číslo, uložiť jednu či viacero adries na doručovanie, ale aj e-mailovú adresu na zasielanie elektronických kníh..

V prípade, ak sa u nás prihlásite cez svoje konto na sociálnej sieti Facebook, poskytne nám Facebook údaje ako Vaše meno, či e-mailovú adresu. Zdieľanie týchto údajov medzi nami a Facebookom môžete kedykoľvek ukončiť pri správe vášho užívateľského profilu na Facebooku.

Novinky a spotrebiteľské súťaže

Ak nám k tomu udelíte súhlas, uchovávame si vašu e-mailovú adresu aj za účelom zasielania informácii o tituloch, ktoré vás zaujali, týždenných novinkách. Ak nás kontaktujete alebo sa zúčastníte prieskumu alebo spotrebiteľskej súťaže, uchovávame si údaje ako vaše meno, kontaktné údaje či správu alebo informáciu, ktorú ste nám doručili alebo oznámili.

Údaje získané pri využívaní našich služieb

Keď využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, kedy si vytvoríte konto a kedy sa do konta prihlasujete.

Takisto tiež uchovávame Vaše recenzie, komentáre na našej stránke, umožňujeme vám ukladanie kníh do zoznamov, či údaje o vašich vybavených objednávkach.

Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

Pridajsa.martinus.sk

V prípade, ak máte záujem o zamestnanie u nás a využijete stránku pridajsa.martinus.sk alebo zareagujete na našu ponuku na stránke www.profesia.sk získavame a uchovávame vaše údaje spolu so spoločnosťou Profesia spol. s r.o. v databáze vhodných kandidátov výlučne s vašim súhlasom. Kandidátov zaradených do databázy následne oslovujeme za účelom ich účasti vo výberovom konaní.

Na internetovej stránke pridajsa.martinus.sk sa tiež môžete prihlásiť na odoberanie e-mailov o ponukách zamestnania u nás. S vašim súhlasom v tomto prípade uchovávame aj údaj o vašej e-mailovej adrese, prípadne iné údaje, ktoré nám za týmto účelom sprístupníte, ako je vaše meno, mesto, kde máte záujem o zamestnanie, či preferovaná pozícia.

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie, prípadne jej pripomenutie, ak ste objednávanie neukončili záväzným objednaním. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku.

Údaje a informácie, ktoré sme o vás získali pri poskytovaní našich služieb a po prihlásení sa do vášho konta, nám slúžia na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že vaše konto a údaje, ktoré v ňom máte k dispozícii sú aktuálne.

Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke alebo používateľskom konte. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar.

Vaše kontaktné údaje tiež využívame na zasielanie zľavových poukážok, na ktoré Vám v súlade s našimi obchodnými podmienkami vznikol nárok.

Ak ste nám k tomu udelili súhlas alebo ak ste zasielanie komunikácie v nákupnom procese neodmietli, posielame vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať. Zasielanie všetkých emailov viete ľahko spravovať cez funkciu „Aké e-maily chcem dostávať“ v sekcií „Môj účet“ alebo zrušiť tým, že v doručenom e-maile kliknete na možnosť „Odhlásiť sa“ z odberu.

Informácie e-mailom posielame tiež záujemcom o zamestnanie u nás prihláseným cez pridajsa.martinus.sk a uchádzačom zaradeným do databázy kandidátov.

Zlepšenie a personalizácia našich služieb a marketing

Údaje, ktoré uchovávame, používame aj na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, ako aj na marketing. Napríklad údaje o vašej nákupnej histórii a produktoch, ktoré ste u nás kúpili, využívame na to, aby sme vám vedeli odporučiť iné produkty, ktoré by vás mohli zaujímať, a aby sme vám na našej stránke zobrazovali obsah, ktorý je tým pre vás relevantný.

Informácie o návštevách a pohybe na našej stránke a jej jednotlivých sekciách a zobrazených produktoch využívame aj pre účely reklamy a marketingu, na našej, ako aj na iných internetových stránkach. Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju vedeli spraviť intuitívnejšou a užívateľsky príjemnejšou.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Cookies

Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje. Bližšie informácie o podmienkach ich využívania nájdete v sekcii Cookies.

Právne základy

Aj keď vás nechceme zaťažovať právničtinou, v súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:

 1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru a zriadenia užívateľského konta, ale aj v prípade vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži a tiež pri informovaní o zľavých, na ktoré vám vznikol nárok.
 2. Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu, v prípade zasielania komunikácie o pracovných miestach alebo pri zaradení uchádzačov do databázy kandidátov. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Zasielanie komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách môžete ovládať tu, zo zasielania informácii o našich pracovných ponukách sa môžete odhlásiť tu a z databázy kandidátov vás vyradíme, ak nám napíšete na e-mailovú adresu pridajsa@martinus.sk.
 3. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
 4. Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, vrátane zasielania informácii o novinkách na email získaný pri nákupnom procese, ak ste to neodmietli, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv. Pokiaľ chcete o tomto posúdení vedieť bližšie informácie, napíšte nám na osobne-udaje@martinus.sk.

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

Ak to od nás požadujete

Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete. Zverejnenie uskutočňujeme v prípadoch, keď využijete komunitné funkcie našej internetovej stránky a zverejníte Vašu recenziu ku knihe alebo váš komentár. Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:

Slovenská pošta a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
IČO: 36624942
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.9084/S

IN TIME, s.r.o.

Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO:31342621
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č. 4376/B

GO4, s.r.o.

Prievozská 34, 821 05 Bratislava
IČO: 35907614
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č. 33830/B

Zásielkovňa, s.r.o.

Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava
IČO: 48136999
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č. 105158/B

V prípadoch externého spracúvania

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

Webglobe – a.s.
(dátové centrum)

Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
IČO: 52486567
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.59027/B

VSHosting s.r.o.
(hosting)

Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká Republika
IČO: 61505455

Digitale, spol. s.r.o.

Nivy Tower, Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 43964176
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 50687/B.

Allit, s.r.o
(IT servis)

Borská 2999/6, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
IČO: 36723134

Quality Unit, s. r. o.
(zákaznícky servis)

Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava
IČO: 35908301

EuroSMS, s.r.o
(SMS brána)

Račianska 96, 831 02 Bratislava
IČO: 46 166 939
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, vložka č. 73978/B.

Dibuk, s.r.o.
(licencovanie e-kníh)

Obchodná 26, 811 06 Bratislava
IČO: 45 900 051
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č. 68219/B

Martinusaci, s.r.o.
(podpora pre Martinus.cz)

Na Zahradách 3170, 690 02 Břeclav Česká Republika

Exponea, s.r.o.
(on-line marketing)

City Business Center, Karadžičova 8/7244, 821 08 Bratislava
IČO: 50 017 560
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 107011/B

Google Ireland Limited
(GSuite - ukladanie informácii o spotrebiteľských prieskumoch a súťažiach)

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

MailChimp / The Rocket Science Group LLC
(zasielanie newsletterov v rámci pridajsa.martinus.sk)

675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA

Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
(doručovanie osobných odberov a vybavenie objednávok v partnerskom kníhkupectve)

Hviezdoslavova 10, 060 01 Kežmarok
IČO: 36492922
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro Vložka č.14868/P

Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na korze
(doručovanie osobných odberov a vybavenie objednávok v partnerskom kníhkupectve)

Jasenovská 2844/50, 06601 Humenné
Číslo živnostenského registra: 720-2397

Coda - Art, spol. s r.o.
(doručovanie osobných odberov a vybavenie objednávok v partnerskom kníhkupectve)

Weisseho 15/2615, Nové Mesto nad Váhom 915 01
IČO: 34123563
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro Vložka č. 708/R

František Rišian reklamná agentúra ZRNO
(doručovanie osobných odberov a vybavenie objednávok v partnerskom kníhkupectve)

Ul. Generála Svobodu 945/18,Dolný Kubín 026 01
IČO: 10846301
Číslo živnostenského registra: 503-2319

JIVIS spol. s.r.o (Kníhkupectvo Kornélia)
(doručovanie osobných odberov a vybavenie objednávok v partnerskom kníhkupectve)

Lipová 1944/1, Žilina 010 01
IČO: 36433667
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro Vložka č. 16546/L

Tatiana Kršková (KnihArt Revúca + Rimavská sobota)
(doručovanie osobných odberov a vybavenie objednávok v partnerskom kníhkupectve)

Magnezitárov 1206/8, Revúca 050 01
IČO: 43733077
Zapísaná v Obchodnom registri v Obvodnom úrade v Rimavskej Sobote Odbor živnostenského podnikania č. OŽP-K/2007/01130-2/CR1
Číslo živnostenského registra: 650-12262

Edita Treščáková (ŠUM - kníhkupectvo a kultúrno-komunitné centrum)
(doručovanie osobných odberov a vybavenie objednávok v partnerskom kníhkupectve)

M. R. Štefánika 2221/170, Trebišov 075 01
IČO: 52 561 143
Číslo živnostenského registra: 870-19265

Jana Senderáková (Kníhkupectvo Saba)
(doručovanie osobných odberov a vybavenie objednávok v partnerskom kníhkupectve)

Levočská 31, Sabinov 083 01
IČO: 44698046
Zapísaná na Okresnom úrade Prešov, odbor živnostenského podnikania
Číslo živnostenského registra: 750-33867

Projectinvesta s.r.o. (Kníhkupectvo Medzi riadkami)
(doručovanie osobných odberov a vybavenie objednávok v partnerskom kníhkupectve)

Sovietskych hrdinov 165/62, Svidník 089 01
IČO: 44 495 552
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro Vložka č. 20914/P

JKP services s.r.o. (Kníhkupectvo Kniha Turzovka)
(doručovanie osobných odberov a vybavenie objednávok v partnerskom kníhkupectve)

Hurbanova 1599/12, Čadca 022 01
IČO: 55527221
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro Vložka č. 82424/L

Tomáš Lazar (Kníhkupectvo Antikvariatik.sk)
(doručovanie osobných odberov a vybavenie objednávok v partnerskom kníhkupectve)

Na Zigmund šachtu 1654/22, Banská Štiavnica 96901
IČO: 43852114

TRIAD s.r.o.
(zhromažďovanie e-mailových adries na základe registrácie používateľov do súťaže prveriadky.sk po dobu trvania tejto súťaže a následné žrebovanie výhercov súťaže)

Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, Slovensko
IČO: 35931141

vývojári našich softwarových aplikácii

Analytické a reklamné služby

Pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v  sekcii Cookies.

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

Poďakovanie

V prípade špeciálnych akcií a zbierok, do ktorých sa prostredníctvom nás zapojíte, napr. pri platbe sa rozhodnete zároveň venovať nejakú čiastku charitatívnej organizácii s ktorou spolupracujeme, môže dôjsť k poskytnutiu vašich kontaktných údajov tejto organizácii aby vám mohla poďakovať za poskytnutú podporu. Vždy sa Vás však dopredu opýtame, či si želáte, aby boli Vaše osobné údaje poskytnuté konkrétnej organizácii alebo chcete zostať v anonymite.

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje. Bližšie informácie nájdete najmä v našej Cookie politike, ale radi vám ich poskytneme, keď nás napíšete na osobne-udaje@martinus.sk.

Ako vaše údaje chránime

Pracujeme veľmi tvrdo, aby sme sa uistili, že Vaše osobné údaje sú v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na osobne-udaje@martinus.sk.

Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás konto prevádzkovať. Pokiaľ nemáte konto vytvorené (nevytvorili ste si počas vytvárania objednávky heslo), uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla tri a pol roka od jej doručenia.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu opísaných v kapitolách Ako údaje používameKomu údaje sprístupňujeme, uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

Aké sú vaše práva

Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „Kto sme a kde nás môžete kontaktovať“ nižšie.

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Mýliť sa je ľudské. Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo priamo v nastaveniach vášho konta v sekcii „Môj účet“ alebo nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
 • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
 • v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu. V prípade, ak žijete v Českej republike, máte právo podať sťažnosť aj na miestny dozorný orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.


Čo sú cookies, pixely a na čo ich potrebujeme?

Ako mnoho iných spoločností poskytujúcich svoje služby na internete, aj my využívame cookies, pixely a ďalšie technológie. Bližšie informácie o tom, čo sú a na aký účel ich využívame, nájdete tu.

Aké cookies používame?

 1. Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta, či umožňujú efektívne zobrazovanie obsahu. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné, doba uchovania poväčšine krátka, a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Do tejto kategórie zaraďujeme aj cookies vďaka ktorým pre vás uchováme obsah košíka aj bez toho, aby ste boli prihlásení - mnohí z vás od nás vyžadujú, aby ste si knihy, ktoré si u nás odložíte počas roku do košíka, pred Vianocami našli a mohli tak potešiť svojich blízkych perfektnými darčekmi.
 2. Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

  Google Analytics

  Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

  Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

  Hotjar

  Adresa: Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta

  Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu a o možnosti vylúčiť používanie cookies zase tu.

  Luigi's box

  Adresa: Luigi's Box, s.r.o., Tallerova 4, 811 04 Bratislava

  Bližšie informácie nájdete tu.

 3. Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme vám na vedeli zobrazovať reklamu, ktorá vás podľa vašich predchádzajúcich preferencií môže zaujímať a na realizáciu obdobných marketingových činností. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
 4. Google AdWords

  Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

  Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

  Facebook Pixel

  Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

  Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

  RTB House

  Adresa: RTB House SA 61/101 Złota Street 00-819 Waršava Poľsko

  Bližšie informácie o ochrane súkromia, vrátane možnosti vylúčiť používanie cookies nájdete tu.

  ROI Hunter a.s.

  Adresa: ROI Hunter a.s. Milady Horákové 1957/13 602 00 Brno-STŘED Česká republika

  Bližšie informácie o ochrane súkromia, vrátane možnosti vylúčiť používanie cookies nájdete tu.

  Exponea, s.r.o.

  Adresa: Twin City B, Mlynské Nivy 12, 821 09 Bratislava

  Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

Vaše voľby

Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie:

 1. Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.
 2. Tretie strany: na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán, napríklad na stránke optout.aboutads.info.

 3. Vlastné riešenia partnerov: na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými partnermi, ktoré sme uviedli vyššie.

Kontaktujte nás

Ak by ste mali ku cookies a k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na osobne-udaje@martinus.sk.

„Okrem toho, podobne ako konzervované mäso, aj svet uchovaný v knižkách bol akýsi bohatší a zaujímavejší než každodenná realita. “

Pomaľované vtáča - Jerzy Kosinski, 2019
Pomaľované vtáča
Jerzy Kosinski