Ohromný svet - Ed Yong, Tatran, 2023
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Zbrojný preukaz - Odborná spôsobilosť - Jozef Majoroš, Renáta Majorošová, Epos, 2022
Zbrojný preukaz - Odborná spôsobilosť

Komplexná príručka pre prípravu žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnu komisiou policajného útvaru (vrátane skúšobných otázok a znenia príslušnych odpovedí)...

 • Knihapevná väzba
  23,70 €
  Na sklade

Zákonník práce, Heuréka, 2023
Zákonník práce

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 309/2023 Z. z....

 • Knihabrožovaná väzba
  6,60 €
  Do týždňa

Občiansky zákonník

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 15. septembru 2021, so zvýraznenými zmenami poslednej...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,06 €
  -10 %
  Do 25 dní

Ústava SR od 1. 1. 2023, Poradca s.r.o., 2023
Ústava SR od 1. 1. 2023

Ústava SR je určená žiakom základných škôl, študentom stredných a vysokých škôl a všetkým, ktorí na území Slovenska žijú a majú práva chránené Ústavou SR. Okrem základných ľudských práv, ktoré štát SR garantuje a povinností, s ktorými sa život...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,33 €
  -5 %
  Do troch dní

Trestný poriadok. 14. vyd., 9/2023, Heuréka, 2023
Trestný poriadok. 14. vyd., 9/2023

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. októbra 2024 s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,90 €
  Na sklade

Trestný zákon / Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, Heuréka, 2023
Trestný zákon / Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnikých osôb, s právnym stavom k 1. septembru 2023...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,90 €
  Na sklade

Civilné právo procesné - Marek Števček, C. H. Beck SK, 2022
Civilné právo procesné

Predkladaná publikácia predstavuje prvý diel komplexnej učebnice slovenského civilného procesu. Učebnica tematicky pokrýva dve časti, a to úvod do civilného procesu a sporové konanie...

 • Knihapevná väzba
  49,00 €
  Na sklade
 • Čítanávýborný stav
  32,03 €
  -30 %
  Na sklade

Obchodné právo - Pavol Kubíček, Aleš Čeněk, 2021
Obchodné právo

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva a absorbuje právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobudli účinnosť 1. 10. 2020. Autori reagovali na viaceré...

 • Knihabrožovaná väzba
  28,26 €
  Do 15 dní

Teória práva - Kolektív autorov, C. H. Beck SK, 2019
Teória práva
 • Autorský kolektív

Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice Teória práva obsahuje v porovnaní s prvým vydaním viaceré úpravy a doplnenia, najmä v kapitolách venovaných tvorbe, výkladu a aplikácii práva. Učebnica reaguje na spoločenský a právny vývoj, vrátane...

 • Knihapevná väzba
  39,00 €
  Do 14 dní

Trestné právo procesné - Jozef Čentéš, kolektív autorov, Heuréka, 2022
 
Trestné právo procesné - Jozef Čentéš, kolektív autorov, Heuréka, 2022
Trestné právo procesné

Učebnica Trestné právo procesné - Všeobecná časť je určená štu-dentom právnických fakúlt a praktickým právnikom, ktorí prichádzajú do styku s trestným právom hmotným, trestným právom procesným a trestným konaním...

 • Knihapevná väzba
  36,99 €
  -3 %
  Do 25 dní

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Obchodný zákonník, Obchodný register, Heuréka, 2019
Obchodný zákonník, Obchodný register

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. so zmenami novelizácie: zákona č. 407/2022 Z. z. s účinnosťou od 22. júna 2023, a...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,30 €
  Do 25 dní

Poradce č. 4-5 / 2024 – Zákoník práce s komentářem, Poradce s.r.o., 2023
Novinka
Poradce č. 4-5 / 2024 – Zákoník práce s komentářem 
CZ

Novela zákoníku práce hodně mění u práce na dohodu DPP a DPČ. Přináší také nové podmínky pro práci na dálku tzv. home-office a mění se i podmínky pro doručování dokumentů - včetně výpovědi emailem...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,80 €
  -14 %
  Do 14 dní

Zákon o finančnej kontrole a audite - Vladimíra Zacharidesová, Kristína Duraj Chochlíková, Wolters Kluwer, 2023
Novinka
Zákon o finančnej kontrole a audite

Nové vydanie komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite reaguje na zmeny a doplnenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Prináša podrobné vysvetlenie jeho jednotlivých ustanovení a...

 • Knihabrožovaná väzba
  18,50 €
  Do štyroch dní

Aktualizace III/4 - Zákoník práce, Poradce s.r.o., 2023
Novinka
Aktualizace III/4 - Zákoník práce 
CZ

Předložený návrh zákona provádí především transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,70 €
  -14 %
  Do 14 dní

Práce a Mzdy č. 11-12, Poradca s.r.o., 2023
Novinka
Práce a Mzdy č. 11-12

Od 1. októbra dochádza k úprave súm stravného pre pracovné cesty a sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel. Aký to prináša dopad nielen na výšku stravného poskytovaného pri pracovných cestách, ale...

 • Knihabrožovaná väzba
  11,91 €
  -14 %
  Do 14 dní

Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť - Eva Szabová, Aleš Čeněk, 2021
Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť

Kolektív členov katedier Právnických fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa podujal spracovať 4. aktualizované a doplnené vydanie učebnice Trestné právo hmotné...

 • Knihabrožovaná väzba
  31,88 €
  Do 15 dní

Policajná správa - Janka Hašanová, Jozef Balga, Petra Andorová, Aleš Čeněk, 2023
Policajná správa 
CZ

Publikácia sa venuje teoreticko-právnym otázkam policajného práva a policajnej správy. Vymedzuje základné právne postuláty policajného práva a policajnej správy s dôrazom na analýzu právneho postavenia a úloh Policajného zboru, povinností...

 • 21,30 €
  Do 14 dní

Živnostenský zákon - Kristýna Solomonová, Lukáš Balada, C. H. Beck, 2023
Novinka
Živnostenský zákon 
CZ

Druhé vydání komentáře k živnostenskému zákonu svým pojetím navazuje na jeho předchozí vydání a reflektuje právní stav zákona k 15. 1. 2023, kdy byl zatím naposled novelizován zákonem č. 416/2022 Sb. V reakci na přijaté novely je převážná část...

 • Knihapevná väzba
  98,83 €
  -10 %
  Do štyroch dní

Správní řád - Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo, C. H. Beck, 2023
Novinka
Správní řád 
CZ

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě....

 • Knihapevná väzba
  107,44 €
  -15 %
  Do štyroch dní

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 01. sept. 2023, Nová Práca, 2023
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 01. sept. 2023

Posledná novela Zákonníka práce, bola vykonaná zákonom NR SR č. 309/2023 Z. z. Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o. prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto...

 • Knihabrožovaná väzba
  19,16 €
  -4 %
  Na sklade


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Existujú ľudia, vedľa ktorých môžeme stráviť roky a nemať si čo povedať, a ľudia, s ktorými na rozhovory nestačí celý život.“