Vojna dvoch kráľovien - Jennifer L. Armentrout, Zelený kocúr, 2023
Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Trestný poriadok. Komentár - Lucia Kurilovská, Eduard Burda, Jozef Čentéš, Ivan Šimovček, C. H. Beck SK, 2021
Trestný poriadok. Komentár

Komentár k Trestnému poriadku predstavuje podrobné, dvojzväzkové dielo popredných odborníkov pôsobiacich nielen na poli právnej teórie, ale aj praxe v oblasti trestného práva. Na jeho príprave sa podieľal široký, 32 členný autorský...

 • Knihapevná väzba
  189,00 €
  Do 8 – 13 dní
  Nestíhame do Vianoc :-(

Správny súdny poriadok - Ida Hanzelová, Ivan Rumana, Ina Šingliarová, Wolters Kluwer, 2016
Správny súdny poriadok

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a často novelizovaný Občiansky súdny...

 • Knihapevná väzba
  49,50 €
  Do 2 – 7 dní
  Stíhame do Vianoc

Trestné právo hmotné - Jaroslav Klátik, Aleš Čeněk, 2021
Trestné právo hmotné

Vysokoškolská učebnica Trestné právo hmotné. Osobitná časť, 2. aktualizované vydanie bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. aktualizované vydanie. Autorský kolektív rozoberá skutkové podstaty trestných činov...

 • Knihabrožovaná väzba
  25,65 €
  Na sklade 3 ks
  Stíhame do Vianoc

Civilný sporový poriadok - Marek Števček, Svetlana Ficová, C. H. Beck SK, 2022
Civilný sporový poriadok

Druhé vydanie veľkého komentára C. H. Beck k Civilnému sporovému poriadku prináša aktualizovaný a rozšírený výklad ustanovení tohto základného procesného kódexu. Komentár obsahuje prehľadne a podrobne spracovanú problematiku obsiahnutú v Civilnom...

 • Knihapevná väzba
  143,49 €
  -4 %
  Do 7 – 12 dní
  Nestíhame do Vianoc :-(

Vecné bremená - Dušan Kucbel, Eurokódex, 2023
Vecné bremená

Predkladané dielo prináša praktický náhľad do problematiky vecných bremien ako vecnoprávnych obmedzení vlastníckeho práva. Cieľom autora bolo zosumarizovať čo najširšie množstvo praktických prípadov a ich riešení, ktoré má napomôcť právnej praxi...

 • Knihapevná väzba
  40,00 €
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc

Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok s podrobným komentárom - platný od 1. marca 2023, Nová Práca, 2023
Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok s podrobným komentárom - platný od 1. marca 2023

Kniha obsahuje úplné znenie zákona CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK s podrobným komentárom, úplné znenie zákona CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK s podrobným komentárom a úplné znenie zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  23,79 €
  -5 %
  Na sklade 2 ks
  Stíhame do Vianoc

Dokazovanie v trestnom konaní - Znalec - Judikatúra - Miloš Deset, Ekopress, 2021
Dokazovanie v trestnom konaní - Znalec - Judikatúra

Predkladaný výber 82 súdnych rozhodnutí je zameraný na hmotnoprávne aj trestno-procesné otázky znaleckého dokazovania...

 • Knihapevná väzba
  44,00 €
  Do 3 – 8 dní
  Stíhame do Vianoc
  (Osobný odber, Packeta, GLS, Slovenská pošta (na adresu), Slovenská pošta (na poštu), BalíkoBOX)

Postrehy právnika - Jozef Vozár, VEDA, 2009
Postrehy právnika

Publikácia sa zaoberá aktuálnymi právnymi problémami a je určená širšej čitateľskej verejnosti. Je to súhrn autorových niekoľkoročných právnych postrehov na fungovanie práva v našich končinách a predovšetkým na jeho praktickú aplikáciu...

 • Knihapevná väzba
  9,90 €
  Do 7 – 12 dní
  Nestíhame do Vianoc :-(

Od konfliktu k zločinu - Blanka Szeghyová, VEDA, 2023
Od konfliktu k zločinu

Kniha prináša najnovší výskum slovenskej a českej historiografie na široké spektrum tém týkajúcich sa kriminality, súdnictva i disciplinácie. Skúma fungovanie súdnej praxe i konkrétne kriminálne prípady na úrovni...

 • Knihapevná väzba
  23,99 €
  -4 %
  Na sklade 2 ks
  Stíhame do Vianoc

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, Heuréka, 2019
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii s zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,10 €
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou viac ako 1 000 000 Eur?

Judikatúra vo veciach verejného obstarávania - Juraj Hedera, C. H. Beck SK, 2023
Judikatúra vo veciach verejného obstarávania

Publikácia je komplexnou zbierkou judikatúry vo veciach verejného obstarávania, ktorá pokrýva nielen rozhodovaciu činnosť súdov Slovenskej republiky za 12 rokov, ale súčasne aj rozhodovaciu činnosť Úradu pre verejné obstarávanie za 7 rokov. Štatisticky...

 • Knihabrožovaná väzba
  37,17 €
  -5 %
  Do 8 – 13 dní
  Nestíhame do Vianoc :-(

Civilný mimosporový poriadok - Kolektív autorov, C. H. Beck SK, 2017
Civilný mimosporový poriadok
 • Autorský kolektív

Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku. Publikácia prináša komplexný...

 • Knihapevná väzba
  119,00 €
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc

Správny súdny poriadok, Wolters Kluwer, 2015
Správny súdny poriadok

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,40 €
  Do 2 – 7 dní
  Stíhame do Vianoc

Důkazní břemeno v civilním řízení soudním - Petr Lavický, Leges, 2017
Důkazní břemeno v civilním řízení soudním 
CZ

Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu...

 • Knihabrožovaná väzba
  22,05 €
  Do 3 – 8 dní
  Stíhame do Vianoc
  (Osobný odber, Packeta, GLS, Slovenská pošta (na adresu), Slovenská pošta (na poštu), BalíkoBOX)

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - Milan Ďurica, C. H. Beck, 2021Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - Milan Ďurica, C. H. Beck, 2012Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - Milan Ďurica, C. H. Beck, 2015
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Štvrté vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, prof. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša aktualizovaný a doplnený výklad, ponúkajúci komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení zákona...

 • Knihapevná väzba
  99,00 €
  Do 8 – 13 dní
  Nestíhame do Vianoc :-(

Judikatúra vo veciach princípu proporcionality - Peter Franko, Marcel Fandák, Wolters Kluwer, 2022
Judikatúra vo veciach princípu proporcionality

Pilotné zmienky o proporcionalite a vyvažovaní právnych princípov sa objavujú v našom prostredí začiatkom 90-tych rokoch. Napriek uplynutiu troch desaťročí ostávajú témy proporcionality za&

 • Knihabrožovaná väzba
  26,40 €
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc

Soudcokraté, zachránci a byrokrati - Radek Píša, Leges, 2019
Soudcokraté, zachránci a byrokrati 
CZ

Role soudů je nejen v českém prostředí často předmětem mimořádně ostrých debat. Za svá rozhodnutí jsou celé soudy či jednotliví soudci někdy haněni, jindy zase nekriticky vyzdvihováni. Odborná i populární debata tak často...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,19 €
  -5 %
  Do 2 – 4 dní
  Stíhame do Vianoc

Občianske súdne konanie - Svetlana Ficová a kol., C. H. Beck, 2010
Občianske súdne konanie

Učebnica pre absolventov právnických škôl...

 • Knihapevná väzba
  45,00 €
  Na sklade 1 ks
  Stíhame do Vianoc
 • Čítanávýborný stav
  31,50 €
  -30 %
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc

Občiansky súdny poriadok - Marek Števček, Svetlana Ficová a kol., C. H. Beck, 2012
Občiansky súdny poriadok

Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva ponúka analytický výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

 • Knihapevná väzba
  129,00 €
  Do 8 – 13 dní
  Nestíhame do Vianoc :-(

Súdny systém Európskej únie - Michael Siman, Miroslav Slašťan, Eurokódex, 2008
Súdny systém Európskej únie

Publikácia sa snaží priblížiť v komplexnom a teoreticky nezaťaženom výklade kľúčové inštitúty súdnej ochrany komunitárneho práva súdmi Európskej únie (Súdnym dvorom ES, Súdom prvého stupňa a Súdom pre verejnú službu Európskej únie)...

 • Knihapevná väzba
  31,99 €
  -4 %
  Do 4 – 7 dní
  Stíhame do Vianoc
 • Čítanávýborný stav
  23,42 €
  -30 %
  Na sklade
  Stíhame do Vianoc


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„A ty máš krásne srdce, to je viac ako nejaké šaty. Šaty si kúpiš, no srdce nie.“

Ring smrti - Štefan Košlab, 2019
Ring smrti
Štefan Košlab