Naveky tvoja - Jana Pronská, Slovenský spisovateľ, 2023

Najdrahšie najnovšie od autora B. A. Paris

„Ale práve ten slabý musí­ vedieť byť silný a odí­sť, keď ten silný je prí­liš slabý na to, aby mohol tomu silnému ublí­žiť.“