Výrobca Taktik

Posielame do 11 dní

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy.

5,10 €

5,10 €

Posielame do 11 dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit poskytuje bohatý priestor na zamyslenie a vlastné úvahy žiaka, prostredníctvom historických dokumentov sprístupňuje žiakom historické udalosti a napomáha ich pochopenie a porozumenie. Úlohy tvorivo upevňujú a rozvíjajú ži

-6%
6,99 €

6,99 €

Zľava 6%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do 11 dní

Pracovný zošit Hravá fyzika 9 obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky o fyzikálnych javoch a vzťahoch medzi fyzikálnymi veličinami...

6,20 €

6,20 €

Posielame do 11 dní

Hravá slovenčina 9

od 3,10 €

Kniha 2013
-5 %
3,10 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2019
8,20 €
Posielame do 11 dní
-5 %
3,10 €
8,20 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit Hravá čítanka 3 nadväzuje na texty platnej učebnice Čítanky pre 3. ročník ZŠ. Jednotlivé úlohy v pracovnom zošite sú zamerané na rozvoj čítania s porozumením vychádzajúc zo štyroch procesov, ktoré predstavujú rôzne úrovne spracovania...

6,90 €

6,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia je určená na prípravu na Testovanie 5. Praktická brožúrka formátu A6 ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí zo slovenského jazyka aj z matematiky prostredníctvom 10 testov. Prínos publikácie podporuje grafické spracovanie...

5,10 €

5,10 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do 11 dní

Pracovný zošit Hravá literatúra dopĺňa vo vyučovacom procese bežne používané učebnice literatúry. Korešponduje s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Publikácia sa zameriava na kľúčové tematické okruhy...

-5%
7,81 €

7,81 €

Zľava 5%
Posielame do 11 dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Testovanie do vrecka 9 obsahuje 5 testov zo slovenského jazyka a literatúry a 5 tesov z matematiky. Na konci publikácie sú uvedené riešenia na bezproblémové overenie správnosti odpovedí.

5,10 €

5,10 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

V pracovnom zošite Hravá ruština 7 nájdete zošite 88 strán úloh a cvičení, moderný dizajn, atraktívne ilustrácie, ktoré podporujú záujem žiakov o učivo ako aj testy na precvičenie učiva.

2,20 €

2,20 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Hravá slovenčina 5

  • Kolektív autorov

od 3,10 €

Kniha 2019
8,20 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2013
Vypredané
8,20 €
Vypredané

Hravá slovenčina 6

  • Kolektív autorov

od 5,50 €

Kniha 2019
-4 %
7,84 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2013
Vypredané
-4 %
7,84 €
Vypredané
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predstavujeme Vám špeciálnu edíciu precvičovacích pracovných zošitov v praktickom formáte A5 - Hravé diktáty, venované žiakom 2. stupňa ZŠ...

7,80 €

7,80 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Hravá vlastiveda 3

od 2,50 €

Kniha 2017
-8 %
6,36 €
Posielame do 11 dní
Kniha 2013
Vypredané
-8 %
6,36 €
Vypredané

Hravá slovenčina 7

od 3,10 €

-12 %
7,24 €
Posielame do 11 dní
Vypredané
-12 %
7,24 €
Vypredané
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit sprostredkúva nové pohľady na zdanlivo jednoduché historické súvislosti. Koncepcia zošita reflektuje požiadavky učiteľov na prepájanie svetových a národných dejín...

-9%
6,76 €

6,76 €

Zľava 9%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na poznávanie, pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti kultivovane diskutovať...

-6%
6,94 €

6,94 €

Zľava 6%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovná učebnica reaguje na zmenu ŠVP pre primárne vzdelávanie. Vytvára a formuje vedomostný, spôsobilostný a postojový základ žiakov pre dva nadväzujúce predmety: prírodovedu a vlastivedu. Publikácia poskytuje množstvo podnetov na praktické skúmanie...

-7%
6,40 €

6,40 €

Zľava 7%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký školský slovník je praktická publikácia formátu A6 a je určená každému žiakovi, ktorý chce mať poruke ucelený a súhrnný prehľad predpísanej slovnej zásoby nemeckého jazyka pre komunikačnú úroveň A1 a A2.

6,00 €

6,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovná učebnica je zameraná na získanie základných vedomostí a zručností z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi materiálmi...

6,90 €

6,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Hravá slovenčina 8

od 6,50 €

-9 %
7,44 €
Posielame do 11 dní
Vypredané
-9 %
7,44 €
Vypredané

„Žiť vo svete, ktorý svetlo nemá... Nazerať a blúdiť. Vyhľadávať dobro, ktoré podobu však... Nepozná. No... Ak by hviezda spadla zo šíreho neba... Ak by zasvietil i Mesiac, lúčom, ktorý nemá... Možno zjavila by sa tá nádej tohto sveta... Na podobe svetla.“

Moja láska - Fariel Thimothy
Moja láska
Fariel Thimothy