Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Osveta

Zrušiť
Titulov: 349
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 349
Zoradiť podľa:

Posielame do týždňa

Poruchy funkcie dolných močových ciest vyžadujú širokú spoluprácu viacerých odborov, ako aj správnu klinickú prax v diagnostike a liečbe. Urodynamické vyšetrenia patria k významným diagnostickým nástrojom na odhaľovanie príčin takýchto porúch...

-5%
3,81 €

3,81 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Intenzívny rozvoj základných biologických, chemických a medicínskych vedných odborov v ostatných dvoch dekádach spolu s masívnym využívaním výpočtovej techniky a vedeckých databáz boli dôvodom obrovského nárastu nových poznatkov...

-5%
9,53 €

9,53 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

"Hlavným cieľom spoločnosti je sústavne zvyšovať a prehlbovať vedomostnú úroveň študentov. Pre prácu maséra a fyzioterapeuta sú nevyhnutné teoretické vedomosti a praktické zručnosti." ...

-5%
14,30 €

14,30 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Publikácia Geriatria a geriatrické ošetrovateľstvo pre bakalárske a magisterské štúdium autorov F. Németha, M. Babčáka, A. Eliášovej a kol. je prínosom pre pedagogickú verejnosť zaoberajúcu sa výchovou sestier v podmienkach vysokej školy ...

-5%
5,24 €

5,24 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

7,97 €

7,97 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predkladaná monografia integruje najnovšie a aktualizované poznatky týkajúce sa manažmentu domácej ošetrovateľskej starostlivosti a zároveň reaguje na trendy vývoja tejto formy starostlivosti. Vychádzajúc zo súčasných poznatkov danej problematiky získanýc

-2%
13,74 €

13,74 €

Zľava 2%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vnútorné lekárstvo je medicínsky odbor, ktorý využíva poznatky z predklinických disciplín – fyziológie, patológie, biochémie, farmakológie – v diagnostike, liečbe a v prevencii jednotlivých ochorení. Ako integrujúci odbor v rámci klinickej medicíny má...

12,00 €

12,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Lexikón chce byť posolstvom budúcim generáciám a mobilnou knižnicou pre súčasnú mládež...

8,29 €

8,29 €

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia má slúžiť bežným klinickým potrebám praktických endokrinológov a internistvov pracujúcich na ambulanciách a lôžkových oddeleniach. Nie je...

-4%
19,26 €

19,26 €

Zľava 4%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prítomnosť zhubných nádorových ochorení v ľudskej populácii je pre lekársku vedu neustálou výzvou do náročného a zdĺhavého zápasu s nimi. Ich existencia nás núti oboznámiť sa s rizikovými faktormi, ktoré vznik malígneho ochorenia podporujú...

-3%
12,59 €

12,59 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Predložená monografia je koncipovaná podľa požiadaviek súčasného ošetrovateľstva v domácej starostlivosti. Zameriava sa na pojmový aparát, determinanty, financovanie a organizačnú štruktúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti...

-3%
10,68 €

10,68 €

Zľava 3%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Predmetom tejto príručky je oboznámiť čitateľov s laboratórnymi znakmi niektorých autoimunitných chorôb. Ide o náročnú a úzko zameranú oblasť medicíny, ktorá býva doménou špecialistov...

-2%
6,85 €

6,85 €

Zľava 2%

Posielame do týždňa

Súdnolekárska alkohológia

Ľubomír Straka a kolektív • Osveta, 2011

Posielame do týždňa

Zneužívanie alkoholu v historických súvislostiach, Represia alkoholizmu v novodobých dejinách nášho štátu, Alkohol, alkoholické nápoje a súvisiace pojmy, Účinky alkoholu na živý organizmus, ....

-2%
8,78 €

8,78 €

Zľava 2%

Posielame do týždňa

Posielame do piatich dní

Človek je tvor nesmierne zložitý. Má v sebe zakódovaných toľko obdivuhodných záhad, že vedci, bádatelia, lekári nevedia tieto skryté tajomstvá celkom odhaliť. Ľudský organizmus je takým majstrovským dielom Stvoriteľa,...

2,00 €

2,00 €

Posielame do piatich dní

Posielame do týždňa

Súdne lekárstvo a toxikológia – náuka o chemických či biologických substanciách (jedoch), ktoré spôsobujú závažné poškodenie až usmrtenie živého organizmu, sú svojou podstatou vzájomne prepojené nevyvrátiteľnou logikou...

8,00 €

8,00 €

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Pestovať izbové rastliny neznamená len sa o ne starať, ale predovšetkým sa z nich tešiť. V tejto knihe nájdete také rastliny, ktoré sa ľahko pestujú, užitočné rady a bohatý obrazový materiál...

-2%
6,85 €

6,85 €

Zľava 2%

Posielame do týždňa

Posielame do piatich dní

"Kniha se zabývá otázkami, se kterými se budou setkávat všeobecné sestry, ale i ostatní pracovníci nelékařských oborů při svém studiu sociologické problematiky na vysokých školách"...

-5%
5,37 €

5,37 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Slivkovci, Maťo - prezývaný Kvakulino a jeho brat Ďoďo Vás zavedú do svojho detského sveta prvým septembrovým dňom...

1,66 €

1,66 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 12 dní

Edukácia je neoddeliteľnou súčasťou moderného ošetrovateľstva. Patrí medzi základné kompetencie sestier a pôrodných asistentiek. Cieľom edukačného pôsobenia v ošetrovateľskej praxi je získavanie teoretických poznatkov a praktických zručností...

-5%
3,81 €

3,81 €

Zľava 5%

Posielame do 12 dní

Posielame do týždňa

Táto monografia je venovaná ošetrovateľstvu ako jednému z regulovaných povolaní v zdravotníctve. Poskytuje niektoré informácie z ošetrovateľskej teórie a praxe. Najviac sa však zameriava na reguláciu ošetrovateľského povolania...

6,90 €

6,90 €

Posielame do týždňa


„Môj život sa začal, keď som dostala svoj prvý čitateľský preukaz.“

Rita Mae Brown