Vydavateľstvo Encyklopedický ústav SAV, Veda

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“