Knihy
E-knihy
Zrušiť
Titulov: 7

Vypredané

\"Cieľom publikácie je okrem zodpovedania základných metodologických otázok z oblasti teórie rizika priblíženie a všeobecné popísanie použitia jednotlivých typov finančných rizík a v súčasnosti v praxi známych postupov ich merania a riadenia\"...

-5%
7,79 €

7,79 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

"Cieľom tejto publikácie je poskytnúť koncepciu projektového manažmentu, ktorá korešponduje so súčasným stavom poznatkovej základne u nás a v zahraničí"...

-5%
10,26 €

10,26 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

"Podnik v trhovej ekonomike musí dobre poznať a neprestajne analyzovať podnikateľské prostredie, predovšetkým trh a jeho vývoj, aby mohol pružne reagovať na neustále zmeny"...

-5%
10,17 €

10,17 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Sociálna politika

Vojtech Stanek a kolektív • Sprint dva, 2008

Vypredané

Táto publikácia je určená ako monografia študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave, pracovníkom výskumných ústavov a inštitúcií, ktorí majú záujem zvyšovať si svoju kvalifikáciu...

-5%
17,99 €

17,99 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Monografia "Medzinárodné strategické rozhodovanie podniku" je určená poslucháčom Ekonomickej univerzity a iných ekonomických fakúlt, ako aj pracovníkom hospodárskej praxe angažujúcich sa v oblati medzinárodného podnikania...

-5%
12,45 €

12,45 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Podnik v trhovej ekonomike musí dobre poznať a neprestajne analyzovať podnikateľské prostredie, predovšetkým trh a jeho vývoj, aby mohol pružne reagovať na neustále zmeny. Zdrojom zmien sú meniace sa požiadavky a preferencie zákazníkov, spr

10,01 €

10,01 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

"Predkladaná knižná publikácia predstavuje tretie rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, ktorá je určená predovšetkým študentom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj širšej verejnosti"...

-5%
13,40 €

13,40 €

Zľava 5%

Vypredané

Pridať do

„Čítal mi a ja som sa doňho zaľúbila tak, ako keď človek zaspáva. Pomaly, pomaličky a potom zrazu úplne.“

Na vine sú hviezdy - John Green