Viera Spišáková

„Ani slovníky nesmieme brať doslova...“

Stanislaw Jerzy Lec