Pavel Dolejší; Květa Slavětínská

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“