Pavel Dolejší; Květa Slavětínská

„Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný, a pritom neviditeľný.“

Gustave Flaubert