Michal Kšiňan

„Čokoľvek, čo čítame s veľkým záujmom, nám ukazuje, ako by sme mali čítať vždy.“

Ernest Dimnet