Michal Hvorecký

„Slová sú hlasom srdca.“

Confucius