Posielame do 10 dní

Mariánske kongregácie na Slovensku zaznamenali od roku 1918 až do roku 1950 prudký rozvoj. V roku 1950 ich komunistický režim spolu s rehoľným životom zlikvidoval. Išlo o životaschopné apoštolské dielo Spoločnosti Ježišovej, ktoré za menej ako...

-5%
5,91 €

5,91 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Odovzdávať vieru v súčasnej spoločnosti

 • Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica, 2006

Posielame do 10 dní

Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu, obdaroval ho darom múdrosti a slobody, vníma ho ako partnera do dialógu a očakáva od neho vedomé a slobodné rozhodnutie preň. Pozitívnou odpoveďou človeka na Božie zjavenie je viera. Ona je osobným...

-5%
3,00 €

3,00 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Deviaty zväzok Zbierky divadelných hier mariánskych kongregácií, ktorý prináša divadelné hry vydané slovenskými františkánmi, vychádza v období slávenia jubilejného roku jezuitského apoštolského diela Teologického inštitútu svätého...

-5%
5,72 €

5,72 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Osobitnú radosť prináša skutočnosť, že ôsmy zväzok Zbierky divadelných hier mariánskych kongregácií vychádza ako príspevok k oslavám jubilejného roku jezuitského apoštolského diela Teologického inštitútu svätého Alojza – 75 rokov od jeho...

-5%
5,72 €

5,72 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Tretí zväzok Zbierky divadelných hier mariánskych kongregácií vychádza v období slávenia jubilejného roku jezuitského apoštolského diela Teologického inštitútu svätého Alojza 75 rokov od jeho založenia. Jeho pokračovaním je...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Božie slovo patrí do života každého kresťana a tým aj do života jeho rodiny. Platí to i pre neúplné rodiny, ktoré často tvoria rozvedené matky so svojimi deťmi. Osobitný význam má Božie slovo v odovzdávaní viery, ktoré býva v takýchto podmienkach...

-5%
4,57 €

4,57 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Kolekcia zväzkov Zbierky divadelných hier mariánskych kongregácií...

-15%
53,74 €

53,74 €

Zľava 15%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Keď sme začali vydávať scenáre divadelných hier, ktoré hrávali mariánske kongregácie na Slovensku v prvej polovici dvadsiateho storočia, nemysleli sme si, že sa nám podarí objaviť taký veľký počet scenárov, aby naplnil desať zväzkov tejto edície. Ešte...

-5%
5,72 €

5,72 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Siedmy zväzok Zbierky divadelných hier mariánskych kongregácií, ktorý prináša najmä vianočné hry, vychádza v období slávenia jubilejného roku jezuitského apoštolského diela Teologického inštitútu svätého Alojza – 75 rokov od jeho založenia. Jeho...

-5%
6,00 €

6,00 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

K životu Mariánskych kongregácií na Slovensku neoddeliteľne patrila evanjelizácia, ktorú úspešne vykonávali pomocou akadémií a divadelných predstavení, o ktorých píšu vo svojich výročných správach, z ktorých čerpala aj rubrika Zo života Mariánskych...

-5%
6,19 €

6,19 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou vyše 600 000€?

Posielame do 10 dní

Šiesty zväzok Zbierky divadelných hier mariánskych kongregácií, ktorý prináša najmä veselohry, vychádza v období slávenia jubilejného roku jezuitského apoštolského diela Teologického inštitútu svätého Alojza – 75 rokov od jeho založenia. Jeho...

-5%
6,00 €

6,00 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

„Čítal mi a ja som sa doňho zaľúbila tak, ako keď človek zaspáva. Pomaly, pomaličky a potom zrazu úplne.“

Na vine sú hviezdy - John Green