Josef Sus; Jan Blažek

„Kto nemiloval, môže napísať veľký román o láske, nie však prostú báseň o nej.“

Guillaume Apollinaire