Jindřich Marco - Karel Cudlín

Zrušiť

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“