Vianoce

Jelena Čižovová

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“