Vianoce

Bronislav Sobotka

„Vlastnou univerzitou nášho života je zbierka kníh.“

Thomas Carlyle