Vianoce

Vida Skalská-Neuwirthová

„Básnici majú byť ľudia ako ostatní. Ani bohovia, ani predavači kníh.“

Horatius