Vida Skalská-Neuwirthová

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“