Tex Konig

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“