Vianoce

Růžena Trošková

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“