Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Titulov: 8252
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 8252
Zoradiť podľa:

Posielame do piatich dní

Kniha Cesta k úspěchu na burzovních trzích je překladem nejpopulárnější z knih světového experta na burzovní trhy, Steva Nisona, The Candlestick Course...

-5%
12,90 €

12,90 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Publikácia autorky, ktorá má bohaté skúsenosti ako pedagogička na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky PF UK, ako aj skúsenosti z oblasti aplikácie...

-5%
10,45 €

10,45 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Publikácia obsahuje: Colný zákon podľa právneho stavu k...

1,76 €

1,76 €

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Tato kniha je v současnosti první a jedinou publikací na našem trhu, která se zabývá nejen základními tématy a otázkami aplikované forenzní psychologie, ale také oblastmi hraničními, tedy interdisciplinárními, zejména trestněprávní, kriminalistickou a...

-5%
15,92 €

15,92 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej

-5%
26,13 €

26,13 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 12 dní

Historicky prvý komentár k Advokátskej tarife (vyhláška MS SR č. 655/2004 Z. z.) prináša podrobný výklad ustanovení tohto pomerne stručného, avšak o to významnejšieho právneho predpisu. Početný autorský kolektív, zložený z predstaviteľov advokátskej..

39,00 €

39,00 €

Posielame do 12 dní

Posielame do piatich dní

Monografia rozvíja vedecké poznatky v oblasti teórie produkčného procesu finančných inštitúcií a otvára nové pohľady na skúmanú problematiku. Je výsledkom výskumu, ktorého hlavným cieľom bolo navrhnúť a spracovať alternatívne možnosti hodnotenia...

-5%
12,83 €

12,83 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Na sklade, posielame ihneď

Zákon č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov.

-5%
3,52 €

3,52 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do piatich dní

Kniha od popredného slovenského odborníka na stavebné a pozemkové právo poskytuje základné informácie o všetkých dôležitých pozemkovo-právnych predpisoch a inštitúciách podľa platného práva v Slovenskej republike...

-5%
17,96 €

17,96 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi...

-5%
14,44 €

14,44 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Smart city v praxi

Jakub Slavík • Profi Press, 2017

Posielame do piatich dní

Publikace je určena těm, pro něž je koncept chytrého města náplní každodenní práce a potřebují se rychle zorientovat v jeho manažerské a ... podat detailní technických popis příslušných zařízení

-5%
16,67 €

16,67 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

V súvislosti so spoločenskými zmenami po roku 1989, získaním plnej medzinárodnej suverenity pre Slovenskú republiku v roku 1993, vstupom do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie v roku 2004 a vôbec celým procesom globalizácie sa zintenzívnili...

-5%
18,91 €

18,91 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 12 dní

První vydání této práce vyšlo již před deseti lety; druhé, aktualizované vydání pak téměř před sedmi lety. Tyto roky přinesly řadu změn v mezinárodní a evropské ochraně lidských práv. Byly přijaty některé nové instrumenty rozvíjející materiální právo...

-3%
19,11 €

19,11 €

Zľava 3%

Posielame do 12 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nakladatelstvo C. H. Beck prináša prvý „sivý“ komentár k Danovému poriadku z pera autorky doc. JUDr. Soni Kubincovej, PhD. spracovaný v rozsahu v akom doposial tento zákon na Slovensku nebol spracovaný. Tento jedinecný komentár ponúka nie len podrobný...

69,00 €

69,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Kniha se komplexně a s důrazem na využití předkládaných poznatků v praxi věnuje řízení firmy od strategie až po praktickou implementaci metod a nástrojů usnadňujících fungování celé firemní organizace. Autoři s mnohaletými zkušenostmi z praxe ukazují...

-5%
23,54 €

23,54 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Na sklade, posielame ihneď

Aj vďaka knihám ako Freakonomics už ekonómia nie je dávno iba suchopárnou vedou. V našich zemepisných šírkach však chýbala podobná publikácia, ktorá by pracovala aj s domácimi reáliami. Po dvoch knihách rozhovorov so známymi ekonómami Lukáš Kovanda...

-5%
9,45 €

9,45 €

Zľava 5%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do piatich dní

Predkladaná učebnica je výsledkom niekoľkoročnej pedagogickej a výskumnej práce a vzájomnej spolupráce jej autorov s praxou. Obsah učebnice je zameraný na problematiku finančného trhu, jeho...

-5%
14,25 €

14,25 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Posielame do 8 dní

Zákon č. 9/2010 Z.z. zo 4. decembra 2009 o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.z., zákona č. 386/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z. a zákona č. 94/2017 Z.z.

1,30 €

1,30 €

Posielame do 8 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vydavateľstvo EPOS každý rok spracováva aktuálne znenie opatrení MF SR upravujúcich jednoduché účtovníctvo podnikateľov (opatrenie upravujúce postupy účtovania a podrobnosti o účtovnej závierke pre podnikateľov účtujúcich v sústave JÚ, opatrenie o...

-5%
11,40 €

11,40 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Druhé vydanie zbierky predstavuje základný študijný materiál o vybraných problémoch z oblasti daňovej sústavy platnej v Slovenskej republike v podobe riešených a neriešených príkladov...

-5%
4,66 €

4,66 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní


„Milujem knihy, ktorých autor je múdrejší než ja.“

Filan