Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo

Zrušiť
Titulov: 8364
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 8364
Zoradiť podľa:

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vznik publikácie bol motivovaný snahou poskytnúť odbornej i laickej verejnosti syntetický, celostný pohľad na problematiku závažne chorého človeka a jeho potreby. Jej autori pôsobili v Pracovnej skupine pre práva pacientov, ktorá pracovala od roku 1992...

-5%
8,20 €

8,20 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Autor dokázal len na pár riadkoch veľmi dobre vystihnúť podstatu nielen historických, ale aj moderných ekonomických prác, ktoré svoju pointu skrývajú pred laikmi za zložité...

-5%
15,11 €

15,11 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Poradca 6-7/2018

Poradca s.r.o., 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z príjmov po novele s komentárom, Daň Fo - daň PO, Vyberanie dane, platenie dane...

-5%
8,59 €

8,59 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica finančného práva je určená všetkým, ktorí majú záujem o toto odvetvie verejného práva, resp. ich zaujímajú právne aspekty realizácie finančných vzťahov. Konkrétnejšie toto literárne „dielko“ smeruje k...

-5%
21,76 €

21,76 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Po úspechu Freakonomics jej autori čakali štyri roky, než svetu predstavili voľné pokračovanie. Autori stavajú na hlavu bežné predstavy a opäť to robia zábavne, bez ohľadu na to, či sa zaoberajú tým, prečo tak klesli ceny orálneho sexu, alebo hľadajú...

-5%
12,83 €

12,83 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Aj vďaka knihám ako Freakonomics už ekonómia nie je dávno iba suchopárnou vedou. V našich zemepisných šírkach však chýbala podobná publikácia, ktorá by pracovala aj s domácimi reáliami. Po dvoch knihách rozhovorov so známymi ekonómami Lukáš Kovanda...

-5%
9,45 €

9,45 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha Cesta k úspěchu na burzovních trzích je překladem nejpopulárnější z knih světového experta na burzovní trhy, Steva Nisona, The Candlestick Course...

-5%
12,90 €

12,90 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do štyroch dní

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok s právnym stavom k 1. júnu 2017, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie, zákonom č. 87/2017 Z.z.

-5%
3,71 €

3,71 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pro většinu lidí jsou úvahy o mezinárodní politice diskusí za hranicí osobní zkušenosti a také trochu exkluzivním tématem pro vyvolené. I zprostředkovaný kontakt může být zavádějící: pohled na válku v televizním přenosu se podobá hranému filmu, nákup...

-2%
34,35 €

34,35 €

Zľava 2%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Repetitórium Európskeho práva je učebnou pomôckou, ktorá bola vytvorená s cieľom uľahčiť študentom všetkých troch stupňov univerzitného vzdelávania na právnických fakultách pochopenie základných súvislostí práva Európskej únie

10,97 €

10,97 €

Posielame do piatich dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Dlhodobý majetok, náklady, zákazková výroba, finančné účty, kapitálové účty, zúčtovacie vzťahy, zásoby, dlhodobé záväzky, výnosy...

4,99 €

4,99 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha hovorí o ekonomickej vede, ktorá vysvetľuje zložité ekonomické javy a objasňuje bázické zákonitosti ekonomiky, čo zobrazuje matematický model a účet vlády na prvej strane obalu. Kniha hovorí aj o tom ako funguje ekonomika...

9,98 €

9,98 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia DAŇOVÉ JUDIKÁTY, obsahuje 50 daňových judikátov a je najkomplexnejším a najobsiahlejším kompilátom daňových judikátov v daňovej a právnej praxi. Autor advokát JUDr. Patrik BENČÍK , prednášal pre Slovenskú komoru daňových poradcov (SKDP)...

-3%
29,24 €

29,24 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu k 1. 1. 2018. Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti aktualizovaný komentár...

-4%
62,31 €

62,31 €

Zľava 4%

Posielame do piatich dní

Posielame do štyroch dní

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej

-15%
23,38 €

23,38 €

Zľava 15%

Posielame do štyroch dní

Posielame do štyroch dní

Tretie vydanie zbierky predstavuje základný študijný materiál o vybraných problémoch z oblasti daňovej sústavy platnej v Slovenskej republike v podobe riešených a neriešených príkladov.

-5%
9,40 €

9,40 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Posielame do piatich dní

Cieľom vysokoškolskej učebnice je nielen poskytnúť základné poznatky a zručnosti v oblasti postupov účtovania, ale aj získať schopnosti zvládnuť metodiku podvojného účtovníctva a poukázať na možnosti využitia účtovných informácií pri riadení...

-15%
8,50 €

8,50 €

Zľava 15%

Posielame do piatich dní

Posielame do štyroch dní

V nadväznosti na vydané učebné texty zo všeobecnej časti správneho práva hmotného predkladáme učebný text, ktorý sa zaoberá osobitnou časťou správneho práva. Predpokladom pre pochopenie jednotlivých...

-15%
12,75 €

12,75 €

Zľava 15%

Posielame do štyroch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako...

-15%
13,52 €

13,52 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ústavné právo

Daniel Krošlák • Wolters Kluwer, 2016

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predkladaná publikácia venujúca sa ústavnému právu vznikla ako výsledok niekoľkoročnej snahy pomerne širokého kolektívu strednej a mladšej generácie odborníkov a odborníčok...

-15%
29,33 €

29,33 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo


„Kto číta, ten myslí, kto myslí, ten uvažuje.“

Victor Hugo