popis
Manažment, organizácie

Knihy Manažment, biznis Obchod, podnikanie Manažment, organizácie

V podkategórii Manažment, organizácie sa nachádza 1163 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Manažment
Miroslav Majtán a kolektív  ·  Sprint dva (2016)
NA SKLADE  
Pojem manažment v súčasnosti, nie je iba módnou záležitosťou, ale pôsobí ako vecne ucelený a reálny faktor metódy v riadiacom systéme v kľúčovej podnikateľskej metóde, stratégie i úspechu. Autori v predkladanej vysokoškolskej publikácii poukazujú na... (viac o titule)
Naša cena: 14,20 € posielame do 4 dní
2.
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy
Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy v cestnej nákladnej... (viac o titule)
Naša cena: 46,50 € posielame do 5 dní
3.
Moderná biznis etiketa pre manažérov
Tomáš Borec  ·  Neopublic Porter Novelli (2010)
Ak sa knižka rýchle vypredá, môže to mať dve príčiny: vytlačilo sa jej málo, alebo čitatelia ju považujú za užitočnú. Druhé vydanie, na želanie čitateľov rozšírené o dve kapitoly, sa pridržiava pôvodného zámeru. (viac o titule)
Naša cena: 6,27 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
4.
Vybudujte skvelú firmu
Mark Thompson, Brian Tracy  ·  Eastone Books (2011)
Napriek náročným trhovým podmienkam a neľútostnej konkurencii existuje stále množstvo firiem, ktoré sú úspešné a vysoko ziskové. Prečo by medzi ne nemohla patriť aj vaša? Kniha Vybudujte skvelú firmu je plná osvedčených postupov... (viac o titule)
Naša cena: 10,96 € posielame do 6 dní
5.
Vezmi život do svojich rúk
Andrej Kiska  ·  ALERT (2013)
Najdôležitejšia zásada šťastného života možno vyznie ako klišé, ale je určite pravdivá: peniaze nikdy nespravia človeka šťastným. Keď mladý človek skončí vysokú školu, chce mať vlastné bývanie, auto, rodinu... A hovorí si, že keď to dosiahne, bude... (viac o titule)
Naša cena: 14,96 € posielame do 5 dní
6.
Materská škola - organizácia a manažment
Ingrid Veverková  ·  Wolters Kluwer (2014)
Publikácia sa venuje, organizácii a riadeniu prevádzky materských škôl. Naväzuje na predchádzajúce tituly ""Riadenie školy a školských zariadení"" (2013) a ""Ekonomika školy a školských zariadení"" (2014), ktoré sa všeobecne venovali... (viac o titule)
Naša cena: 8,36 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
7.
Ako funguje Google
Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg  ·  Ikar (2015)
Predseda predstavenstva a bývalý výkonný riaditeľ Googlu Eric Schmidt, rovnako ako bývalý senior viceprezident Jonathan Rosenberg prišli do Googlu pred viac ako desiatimi rokmi ako skúsení manažéri. Už vtedy bola firma známa tým, že všetko robí inak... (viac o titule)
Naša cena: 16,78 € posielame do 5 dní
8.
Kvalita a spokojnosť zákazníka v cestovnom ruchu
Marian Gúčik, Tomáš Gajdošík, Zuzana Lencsésová  ·  Wolters Kluwer (2016)
Cieľom publikácie je prezentovať základné poznatky o kvalite v cestovnom ruchu, metódach jej merania a zisťovania spokojnosti zákazníkov s kvalitou a budovaním vzťahov s nimi v záujme... (viac o titule)
Naša cena: 12,35 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
9.
Procesný manažment
Zuzana Závadská, Veronika Korenková  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Obsah publikácie je koncipovaný v súlade s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti procesného manažmentu. Publikácia je rozdelená do deviatich kapitol, v rámci ktorých... (viac o titule)
Naša cena: 8,74 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
10.
5 úrovní líderstva
John C. Maxwell  ·  Citadella (2015)
NA SKLADE  
Najpredávanejší autor rebríčka bestsellerov New York Times John C. Maxwell vysvetľuje, ako funguje skutočné líderstvo a sprístupňuje ho všetkým. Líderstvo nevyplýva z vášho titulu. Byť menovaný na nejakú pozíciu je v skutočnosti len prvou a najnižšou... (viac o titule)
Naša cena: 9,68 €  (teda ušetríte 25%) posielame do 4 dní
11.
Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 a jeho interné audity
Peter Makýš, Marcel Šlúch  ·  M KREO (2016)
Výklad požiadaviek aktuálne vydanej normy ISO 9001:2015 vrátane návodu na výkon interných auditov (uvádza aj ucelený modelový príklad Interného auditu)... (viac o titule)
Naša cena: 28,41 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
12.
Náklady a kalkulácie v manažérskom účtovníctve
Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Publikácia sa zaoberá nielen historickým prierezom vývoja manažérskeho účtovníctva až do súčasnosti a objasnením jeho vzťahu k ostatným zložkám účtovného informačného systému,... (viac o titule)
Naša cena: 3,34 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
13.
Riadenie školy a školského zariadenia
Ingrid Konečná Veverková  ·  Wolters Kluwer (2016)
Podmienkou efektívneho fungovania výchovno-vzdelávacieho zariadenia je potreba osvojenia si moderných manažérskych metód zo strany riaditeľa a manažmentu školy. Ich uplatnenie v... (viac o titule)
Naša cena: 11,78 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
14.
Manažment rizík a bezpečnosť v operačnom trakte
Jana Szekelyová, Lucia Dimunová  ·  EQUILIBRIA (2014)
NA SKLADE  
Nové trendy poskytovania lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečujú kvalitnú starostlivosť a zlepšenie kvality života pacientov. Aj napriek tomuto rozvoju v zdravotníctve ostáva jedným z najzávažnejších celosvetových aktuálnych problémov... (viac o titule)
Naša cena: 6,56 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
15.
Manažment
Mikuláš Sedlák  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2009)
V štvrtom, prepracovanom a doplnenom vydaní tejto mimoriadne úspešnej publikácie sa autor v rámci niekoľkých problémových okruhov zaoberá podstatou, významom a systémami manažmentu vo vyspelých krajinách, poukazuje na ich prínos i niektoré problémy... (viac o titule)
Naša cena: 4,70 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
16.
Komplexné manažérstvo kvality
Iveta Paulová  ·  Wolters Kluwer (2014)
NA SKLADE  
Predkladaná odborná publikácia je prehľadom systémov manažérstva kvality až po komplexné manažérstvo kvality (TQM), kde autorka zároveň zachytila aj najnovšie trendy v metodike a filozofii TQM. Podrobne je vysvetlená história a podstata... (viac o titule)
Naša cena: 10,52 € posielame do 4 dní
17.
Strategický marketing
Dagmar Lesáková  ·  Sprint dva (2014)
Cieľom predkladanej publikácie je: - vysvetliť význam marketingového plánu a marketingovej stratégie pre efektívny podnikový manažment, - vymedziť... (viac o titule)
Naša cena: 14,60 € posielame do 5 dní
18.
Kvalita samosprávneho manažmentu na miestnej úrovni
Anna Belajová, Ivana Gecíková, Viera Papcunová  ·  Wolters Kluwer (2014)
Monografia spracúva aktuálnu problematiku manažmentu obecnej samosprávy na miestnej úrovni v SR, ktorej sa dosiaľ v odbornej literatúre nevenovala pozornosť. Je výsledkom niekoľkoročného štúdia... (viac o titule)
Naša cena: 14,62 € posielame do 9 dní
19.
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia
Anna Böhmerová, Mária Stanislavová  ·  Wolters Kluwer (2016)
Zámerom tvorcov príručky je na základe praktických skúseností z priebehu výberových konaní na funkciu riaditeľa školy či školského zariadenia spracovať odporúčania pre tvorbu... (viac o titule)
Naša cena: 7,32 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
20.
Štruktúra ekonomiky a ekonomický rast: Ako naplniť teóriu číslami
V prvej časti autori detailne a postupne popisujú chápanie štruktúry ekonomiky pomocou modernej metódy input-outputu... (viac o titule)
Naša cena: 12,44 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
Svet je kniha, a tí, ktorí necestujú, stále čítajú iba jednu stranu. (Saint Augustine)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 378 435,98 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička