popis
Manažment, organizácie

Knihy Manažment, biznis Obchod, podnikanie Manažment, organizácie

V podkategórii Manažment, organizácie sa nachádza 1169 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Koučovanie podľa pyramídy
Zuzana Karpinská, Denisa Kmecová  ·  Business Coaching College (2017)
NA SKLADE  
Vedenie transformačných rozhovorov je špecifický druh koučovania. Je to rozhovor, v ktorom pomáhame koučovanému uvedomiť si, na čom mu skutočne záleží. Keď sa dotkne toho, čo ho poháňa zvnútra, dostane človek silu. Začne meniť svoj (viac o titule)
Naša cena: 14,24 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
2.
Manažment
Miroslav Majtán a kolektív  ·  Sprint dva (2016)
Pojem manažment v súčasnosti, nie je iba módnou záležitosťou, ale pôsobí ako vecne ucelený a reálny faktor metódy v riadiacom systéme v kľúčovej podnikateľskej metóde, stratégie i úspechu. Autori v predkladanej vysokoškolskej publikácii poukazujú na... (viac o titule)
Naša cena: 14,20 € zvyčajne posielame do 8 dní
3.
Verejné zdravotníctvo
Verejné zdravotníctvo ako vedný odbor v posledných desaťročiach charakterizuje prudký rozmach. Je to aj výsledok toho, že ide o multidisciplinárny vedný odbor, stojaci na pilieroch biomedicínskych... (viac o titule)
Naša cena: 19,86 € posielame do 8 dní
4.
Podnikanie a manažment
Jozef Papula, Emília Papulová, Ján Papula, Zuzana Papulová  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
V predkladanej publikácii sa autorský kolektív venuje podnikaniu a manažmentu súčasne, ale navyše k nim pripájajú i pohľady ekonómie, psychológie, sociológie, práva či... (viac o titule)
Naša cena: 18,53 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
5.
Moderná biznis etiketa pre manažérov
Tomáš Borec  ·  Neopublic Porter Novelli (2010)
Ak sa knižka rýchle vypredá, môže to mať dve príčiny: vytlačilo sa jej málo, alebo čitatelia ju považujú za užitočnú. Druhé vydanie, na želanie čitateľov rozšírené o dve kapitoly, sa pridržiava pôvodného zámeru. (viac o titule)
Naša cena: 6,27 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 3 dní
6.
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy
Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy v cestnej nákladnej... (viac o titule)
Naša cena: 46,50 € zvyčajne posielame do 3 dní
7.
Manažment a financovanie v zdravotníctve
Peter Ondruš, Iveta Ondrušová  ·  Matica slovenská (2017)
Monografia si kladie za cieľ poskytnúť prehľadné informácie o efektívnom riadení a financovaní zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícki manažéri sú každodenne konfrontovaní s realitou a úlohami, ktoré musia riešiť, aby zabezpečili plynulý chod... (viac o titule)
Naša cena: 16,63 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
8.
Práca, pre ktorú ste ako stvorení
Chris Guillebeau  ·  Eastone Books (2017)
Nekonvenčný podnikateľ Chris Guillebeau vo svojej novej knihe predstavuje jednoduchú metódu, vďaka ktorej si dokážete nájsť napĺňajúcu a slušne platenú prácu aj vy. Podrobne sa venuje rôznym formám zárobkových činností, či už ide o klasickú prácu... (viac o titule)
Naša cena: 9,49 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 4 dní
9.
Podnikateľské riziko
Nora Grisáková, Daniela Rybárová  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Publikácia sa venuje podstate a významu rizika v podnikateľskej činnosti, rozdeleniu rizika podľa jeho charakteru, spôsobu zaobchádzania a možnosti vplyvu, analýze postupnosti krokov riadenia rizika... (viac o titule)
Naša cena: 9,50 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
10.
Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy
Mária Stanislavová  ·  Wolters Kluwer (2015)
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve bola rada školy definovaná ako iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy. Jej poslaním je vyjadrovať sa a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov... (viac o titule)
Naša cena: 7,79 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
11.
Náklady a kalkulácie v manažérskom účtovníctve
Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Publikácia sa zaoberá nielen historickým prierezom vývoja manažérskeho účtovníctva až do súčasnosti a objasnením jeho vzťahu k ostatným zložkám účtovného informačného systému,... (viac o titule)
Naša cena: 3,34 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
12.
Vybudujte skvelú firmu
Mark Thompson, Brian Tracy  ·  Eastone Books (2011)
Napriek náročným trhovým podmienkam a neľútostnej konkurencii existuje stále množstvo firiem, ktoré sú úspešné a vysoko ziskové. Prečo by medzi ne nemohla patriť aj vaša? Kniha Vybudujte skvelú firmu je plná osvedčených postupov... (viac o titule)
Naša cena: 10,96 € zvyčajne posielame do 4 dní
13.
Základy metódy projektového riadenia PRINCE2
Colin Bentley  ·  Wolters Kluwer (2016)
Dvojjazyčný manuál Základy metódy projektového riadenia PRINCE2® je prvou oficiálnou anglicko-slovenskou učebnicou projektového manažmentu metodiky... (viac o titule)
Naša cena: 36,58 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
14.
Firmy, ktoré sa rozhodli byť skvelé
Jim Collins, Morten T. Hansen  ·  Eastone Books (2014)
Po prekvapujúcich zisteniach prezentovaných v bestselleroch Z dobrého skvelé (Good to Great) a Firmy, ktoré pretrvajú (Built to last) prichádzajú Jim Collins a jeho tím s ďalšou teóriou o tom, prečo aj napriek neistým časom a drsným podmienkam sa... (viac o titule)
Naša cena: 18,94 € zvyčajne posielame do 4 dní
15.
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia
Anna Böhmerová, Mária Stanislavová  ·  Wolters Kluwer (2016)
Zámerom tvorcov príručky je na základe praktických skúseností z priebehu výberových konaní na funkciu riaditeľa školy či školského zariadenia spracovať odporúčania pre tvorbu... (viac o titule)
Naša cena: 7,32 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
16.
Riadenie školy a školského zariadenia
Ingrid Konečná Veverková  ·  Wolters Kluwer (2016)
Podmienkou efektívneho fungovania výchovno-vzdelávacieho zariadenia je potreba osvojenia si moderných manažérskych metód zo strany riaditeľa a manažmentu školy. Ich uplatnenie v... (viac o titule)
Naša cena: 11,78 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
17.
Personálny manažment
Sergej Vojtovič  ·  IRIS (2006)
Monografická štúdia určená predovšetkým odborníkom z manažmentu, študentom, praktickým manažérom, ktorí majú záujem o širšie súvislosti rozvoja podnikového riadenia a zákonitostí jeho vzniku. (viac o titule)
Naša cena: 7,89 € posielame do 8 dní
18.
Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve
Mária Kilíková, Viera Jakušová  ·  Osveta (2008)
Učebnica je určená pre študentov fakúlt zdravotníctva a ošetrovateľstva, ako aj pre nelekárske študijné programy. Manažment v ošetrovateľstve je aplikovanou vednou disciplínou, ktorá by mala upevniť spoločenské postavenie sestry... (viac o titule)
Naša cena: 5,32 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
19.
Ako financovať malé a stredné podniky
Monika Sobeková Majková  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Publikácia analyzuje malé a stredné podnikanie v Európskej únii a v Slovenskej republike, zameriava sa na možnosti získavania finančných zdrojov malých a stredných podnikov v SR z vlastných a cudzích štandardných a alternatívnych finančných... (viac o titule)
Naša cena: 10,45 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
20.
Materská škola - organizácia a manažment
Ingrid Veverková  ·  Wolters Kluwer (2014)
Publikácia sa venuje, organizácii a riadeniu prevádzky materských škôl. Naväzuje na predchádzajúce tituly ""Riadenie školy a školských zariadení"" (2013) a ""Ekonomika školy a školských zariadení"" (2014), ktoré sa všeobecne venovali... (viac o titule)
Naša cena: 8,78 € posielame do 8 dní
Slová knihy nás vždy vzrušia; dôležité však je, aby nás zmenili. (Konfucius)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 382 553,17 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička