popis
Manažment, organizácie

Knihy Manažment, biznis Obchod, podnikanie Manažment, organizácie

V podkategórii Manažment, organizácie sa nachádza 1128 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Manažment pracovnej motivácie
Popri teoretickej a aplikačnej časti je súčasťou publikácie aj prezentácia výsledkov výskumu realizovaného v podnikateľských subjektoch na Slovensku... (viac o titule)
Naša cena: 6,59 € zvyčajne posielame do 7 dní
2.
Moderná biznis etiketa pre manažérov
Tomáš Borec  ·  Neopublic Porter Novelli (2010)
Ak sa knižka rýchle vypredá, môže to mať dve príčiny: vytlačilo sa jej málo, alebo čitatelia ju považujú za užitočnú. Druhé vydanie, na želanie čitateľov rozšírené o dve kapitoly, sa pridržiava pôvodného zámeru. (viac o titule)
Naša cena: 6,58 € posielame do 5 dní
3.
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy
Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy v cestnej nákladnej... (viac o titule)
Naša cena: 46,50 € posielame do 5 dní
4.
5 úrovní líderstva
John C. Maxwell  ·  Citadella (2015)
NA SKLADE  
Najpredávanejší autor rebríčka bestsellerov New York Times John C. Maxwell vysvetľuje, ako funguje skutočné líderstvo a sprístupňuje ho všetkým. Líderstvo nevyplýva z vášho titulu. Byť menovaný na nejakú pozíciu je v skutočnosti len prvou a najnižšou... (viac o titule)
Naša cena: 12,26 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
5.
Personálny manažment
Anna Kachaňáková, ­Oľga Nachtmannová, ­Zuzana Joniaková  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Obsah publikácie zohľadňuje komplexné zabezpečenie funkcií personálneho manažmentu a ich systémové prepojenie na riadenie organizácie. V jednotlivých kapitolách je objasnená podstata, obsah a metodické nástroje uplatňovania príslušnej funkcie... (viac o titule)
Naša cena: 3,85 € zvyčajne posielame do 7 dní
6.
Riadenie školy a školského zariadenia
Ingrid Konečná Veverková  ·  Wolters Kluwer (2016)
NA SKLADE  
Podmienkou efektívneho fungovania výchovno-vzdelávacieho zariadenia je potreba osvojenia si moderných manažérskych metód zo strany riaditeľa a manažmentu školy. Ich uplatnenie v... (viac o titule)
Naša cena: 11,78 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
7.
Vezmi život do svojich rúk
Andrej Kiska  ·  ALERT (2013)
Najdôležitejšia zásada šťastného života možno vyznie ako klišé, ale je určite pravdivá: peniaze nikdy nespravia človeka šťastným. Keď mladý človek skončí vysokú školu, chce mať vlastné bývanie, auto, rodinu... A hovorí si, že keď to dosiahne, bude... (viac o titule)
Naša cena: 14,96 € posielame do 5 dní
8.
Základy manažmentu
Mikuláš Sedlák  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Autor analyzuje vznik a vývoj hlavných koncepcií západného manažmentu, ktoré sú východiskom ich uplatňovania na Slovensku. Proces manažmentu chápe ako komplexný, viacdimenzionálny systém... (viac o titule)
Naša cena: 8,26 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
9.
Manažment
Miroslav Majtán a kolektív  ·  Sprint dva (2016)
Pojem manažment v súčasnosti, nie je iba módnou záležitosťou, ale pôsobí ako vecne ucelený a reálny faktor metódy v riadiacom systéme v kľúčovej podnikateľskej metóde, stratégie i úspechu. Autori v predkladanej vysokoškolskej publikácii poukazujú na... (viac o titule)
Naša cena: 14,20 € posielame do 5 dní
10.
Vybudujte skvelú firmu
Mark Thompson, Brian Tracy  ·  Eastone Books (2011)
Napriek náročným trhovým podmienkam a neľútostnej konkurencii existuje stále množstvo firiem, ktoré sú úspešné a vysoko ziskové. Prečo by medzi ne nemohla patriť aj vaša? Kniha Vybudujte skvelú firmu je plná osvedčených postupov... (viac o titule)
Naša cena: 10,96 € posielame do 6 dní
11.
Úvahy na každý deň
Ján Košturiak  ·  Karmelitánske nakladateľstvo (2010)
Mnohé knihy pre manažérov prinášajú "súbor najlepších praktík alebo rýchle cesty k úspechu." Táto kniha je skôr súborom úvah človeka, ktorý je sám manažérom a zároveň poradcom podnikateľov a manažérov... (viac o titule)
Naša cena: 5,70 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
12.
Príčina smrti: Míting
Patrick Lencioni  ·  Porta Libri (2015)
Patrick Lencioni sa v ďalšom bestselleri v štýle manažérskej bájky zameriava na vyliečenie jedného z najboľavejších problémov moderného biznisu, ktorý je zároveň aj najzanedbávanejší... (viac o titule)
Naša cena: 12,26 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 5 dní
13.
Verejné zdravotníctvo
Verejné zdravotníctvo ako vedný odbor v posledných desaťročiach charakterizuje prudký rozmach. Je to aj výsledok toho, že ide o multidisciplinárny vedný odbor, stojaci na pilieroch biomedicínskych... (viac o titule)
Naša cena: 19,86 € zvyčajne posielame do 7 dní
14.
Malá kniha etikety pre manažérov
Ladislav Špaček  ·  Ladislav Špaček (2012)
Majme na pamäti, že nikdy nemáme druhú šancu urobiť prvý dojem. Prvý dojem vytvárame gestami, hlasom, výrazom očí, úsmevom a predovšetkým oblečením... (viac o titule)
Naša cena: 10,40 € posielame do 5 dní
15.
Spotrebiteľské správanie
Spotrebiteľ je jednotlivec, ktorý kupuje výrobky a služby na svoju vlastnú spotrebu, na použitie v rodine, pre člena rodiny, prípadne ako dar pre inú osobu... (viac o titule)
Naša cena: 15,11 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
16.
Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2016
Dušan Dobšovič  ·  Wolters Kluwer (2016)
Obľúbená príručka v praktickom vreckovom formáte prináša prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní, cestovných náhrad, účtovníctva... (viac o titule)
Naša cena: 10,36 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
17.
Riadenie personálnych činností v organizácii
Sergej Vojtovič a kolektív  ·  IRIS (2008)
Monografia je zameraná na základné poznatky a vedomosti z organizácie a riadenia personálnych procesov a personálnych činností v organizáciách... (viac o titule)
Naša cena: 11,97 € posielame do 11 dní
18.
Oceňovanie podnikov
Martin Vozár, Jozef Komorník  ·  Kartprint (2012)
Cieľom publikácie, ktorú napísali Mgr. Martin Vozár, PhD. (odborný asistent pôsobiaci na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý má praktické skúsenosti z bankového prostredia, ako aj z prostredia oceňovania firiem a finančných... (viac o titule)
Naša cena: 15,20 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
19.
Zasielateľstvo a logistika
Monografia komplexne opisuje problematiku zasielateľskej a logistickej činnosti. Obsahuje deväť kapitol, ktoré sa venujú charakteristike a definícii zasielateľstva, právnej úprave zasielateľskej činnosti, obsahu činnosti zasielateľa... (viac o titule)
Naša cena: 12,57 € zvyčajne posielame do 7 dní
20.
Manažment I. – ako plánovať, organizovať, rozhodovať
Dagmar Kokavcová a kolektív  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Prvá časť trilógie učebníc manažmentu reprezentuje snahu autorov vysvetliť a zdôvodniť význam a postavenie manažmentu, charakterizovať jeho vývoj a naznačiť budúce smerovanie. Uvádza čitateľa do problematiky manažérskej práce... (viac o titule)
Naša cena: 10,44 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
Niet horšieho zlodeja než zlá kniha. (Talianske Príslovie)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 367 126,45 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička