popis
Manažment, organizácie

Knihy Manažment, biznis Obchod, podnikanie Manažment, organizácie

V podkategórii Manažment, organizácie sa nachádza 1149 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Manažment
Miroslav Majtán a kolektív  ·  Sprint dva (2016)
Pojem manažment v súčasnosti, nie je iba módnou záležitosťou, ale pôsobí ako vecne ucelený a reálny faktor metódy v riadiacom systéme v kľúčovej podnikateľskej metóde, stratégie i úspechu. Autori v predkladanej vysokoškolskej publikácii poukazujú na... (viac o titule)
Naša cena: 14,20 € posielame do 2 dní
2.
Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 a jeho interné audity
Peter Makýš, Marcel Šlúch  ·  M KREO (2016)
Výklad požiadaviek aktuálne vydanej normy ISO 9001:2015 vrátane návodu na výkon interných auditov (uvádza aj ucelený modelový príklad Interného auditu)... (viac o titule)
Naša cena: 28,41 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 12 dní
3.
Moderná biznis etiketa pre manažérov
Tomáš Borec  ·  Neopublic Porter Novelli (2010)
Ak sa knižka rýchle vypredá, môže to mať dve príčiny: vytlačilo sa jej málo, alebo čitatelia ju považujú za užitočnú. Druhé vydanie, na želanie čitateľov rozšírené o dve kapitoly, sa pridržiava pôvodného zámeru. (viac o titule)
Naša cena: 6,58 € posielame do 5 dní
4.
5 úrovní líderstva
John C. Maxwell  ·  Citadella (2015)
Najpredávanejší autor rebríčka bestsellerov New York Times John C. Maxwell vysvetľuje, ako funguje skutočné líderstvo a sprístupňuje ho všetkým. Líderstvo nevyplýva z vášho titulu. Byť menovaný na nejakú pozíciu je v skutočnosti len prvou a najnižšou... (viac o titule)
Naša cena: 12,26 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
5.
Personálny manažment
Sergej Vojtovič  ·  IRIS (2006)
Monografická štúdia určená predovšetkým odborníkom z manažmentu, študentom, praktickým manažérom, ktorí majú záujem o širšie súvislosti rozvoja podnikového riadenia a zákonitostí jeho vzniku. (viac o titule)
Naša cena: 7,89 € zvyčajne posielame do 7 dní
6.
Manažment
Edward Russell-Walling  ·  Slovart (2012)
Edward Russell-Walling sa v publikácii zamýšľa nielen nad otázkou, či je manažment umením, alebo vedou, ale predstavuje aj najzaujímavejšie pojmy, definície a prípadové štúdie tejto oblasti. Odpovedá na otázky, čo je bilančná karta, benchmarking... (viac o titule)
Naša cena: 12,92 € zvyčajne posielame do 5 dní
7.
Manažment rizík a bezpečnosť v operačnom trakte
Jana Szekelyová, Lucia Dimunová  ·  EQUILIBRIA (2014)
NA SKLADE  
Nové trendy poskytovania lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečujú kvalitnú starostlivosť a zlepšenie kvality života pacientov. Aj napriek tomuto rozvoju v zdravotníctve ostáva jedným z najzávažnejších celosvetových aktuálnych problémov... (viac o titule)
Naša cena: 6,89 € zvyčajne posielame do 24 hodín
8.
Základy metódy projektového riadenia PRINCE2
Colin Bentley  ·  Wolters Kluwer (2016)
NA SKLADE  
Dvojjazyčný manuál Základy metódy projektového riadenia PRINCE2® je prvou oficiálnou anglicko-slovenskou učebnicou projektového manažmentu metodiky... (viac o titule)
Naša cena: 36,58 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín
9.
Manažment v pohostinstve a hotelierstve
Gustáv Sládek  ·  Epos (2007)
Čitateľom predkladáme posledné dielo významného odborníka a špecialistu na pohostinstvo a hotelierstvo prof. Ing. Gustáva Sládka, DrSc., ktoré vytvoril tesne pred svojou smrťou na jar roku 2007... (viac o titule)
Naša cena: 25,95 € zvyčajne posielame do 8 dní
10.
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy
Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy v cestnej nákladnej... (viac o titule)
Naša cena: 46,50 € posielame do 5 dní
11.
Firmy, ktoré sa rozhodli byť skvelé
Jim Collins, Morten T. Hansen  ·  Eastone Books (2014)
Po prekvapujúcich zisteniach prezentovaných v bestselleroch Z dobrého skvelé (Good to Great) a Firmy, ktoré pretrvajú (Built to last) prichádzajú Jim Collins a jeho tím s ďalšou teóriou o tom, prečo aj napriek neistým časom a drsným podmienkam sa... (viac o titule)
Naša cena: 18,42 €  (teda ušetríte 3%) posielame do 6 dní
12.
Manažment pracovnej motivácie
Popri teoretickej a aplikačnej časti je súčasťou publikácie aj prezentácia výsledkov výskumu realizovaného v podnikateľských subjektoch na Slovensku... (viac o titule)
Naša cena: 6,59 € zvyčajne posielame do 7 dní
13.
Personálny manažment
Anna Kachaňáková, ­Oľga Nachtmannová, ­Zuzana Joniaková  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Obsah publikácie zohľadňuje komplexné zabezpečenie funkcií personálneho manažmentu a ich systémové prepojenie na riadenie organizácie. V jednotlivých kapitolách je objasnená podstata, obsah a metodické nástroje uplatňovania príslušnej funkcie... (viac o titule)
Naša cena: 3,85 € zvyčajne posielame do 7 dní
14.
Náklady a kalkulácie v manažérskom účtovníctve
Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Publikácia sa zaoberá nielen historickým prierezom vývoja manažérskeho účtovníctva až do súčasnosti a objasnením jeho vzťahu k ostatným zložkám účtovného informačného systému,... (viac o titule)
Naša cena: 3,52 € zvyčajne posielame do 7 dní
15.
Základy manažmentu
Mikuláš Sedlák  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Autor analyzuje vznik a vývoj hlavných koncepcií západného manažmentu, ktoré sú východiskom ich uplatňovania na Slovensku. Proces manažmentu chápe ako komplexný, viacdimenzionálny systém... (viac o titule)
Naša cena: 8,26 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
16.
Manažment II – ľudia v organizácii a orgnizačná kultúra
Mária Seková a kolektív  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Cieľom tejto časti učebníc manažmentu je charakterizovať problematiku práce s ľuďmi v pracovnom procese; vysvetliť úlohu manažéra v manažmente ľudských zdrojov; priblížiť čitateľovi klasické a nové prístupy... (viac o titule)
Naša cena: 12,35 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 7 dní
17.
Šlabikár - Multi level marketingu
Ján Zbojek  ·  Paco Fin (2008)
Tato kniha poskytuje úplne nový kybernetický pohľad na Multi level marketing. Spôsob systémového nazeranie odhaľuje základné princípy podnikania v MLM. Kto pochopí "Systémový koláč MLM" a bude dodržiavať jeho prvky, musí dosiahnúť úspech... (viac o titule)
Naša cena: 9,98 € posielame do 5 dní
18.
Úvahy na každý deň
Ján Košturiak  ·  Karmelitánske nakladateľstvo (2010)
Mnohé knihy pre manažérov prinášajú "súbor najlepších praktík alebo rýchle cesty k úspechu." Táto kniha je skôr súborom úvah človeka, ktorý je sám manažérom a zároveň poradcom podnikateľov a manažérov... (viac o titule)
Naša cena: 5,70 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
19.
Verejné zdravotníctvo
Verejné zdravotníctvo ako vedný odbor v posledných desaťročiach charakterizuje prudký rozmach. Je to aj výsledok toho, že ide o multidisciplinárny vedný odbor, stojaci na pilieroch biomedicínskych... (viac o titule)
Naša cena: 19,86 € zvyčajne posielame do 7 dní
20.
Oceňovanie podnikov
Martin Vozár, Jozef Komorník  ·  Kartprint (2012)
Cieľom publikácie, ktorú napísali Mgr. Martin Vozár, PhD. (odborný asistent pôsobiaci na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý má praktické skúsenosti z bankového prostredia, ako aj z prostredia oceňovania firiem a finančných... (viac o titule)
Naša cena: 15,20 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
Keď čítam zlú knihu, ľutujem z celého srdca, že dnes už dokáže čítať každý. (Bernard Bolzano)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 373 030,29 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička