popis
Manažment, organizácie

Knihy Manažment, biznis Obchod, podnikanie Manažment, organizácie

V podkategórii Manažment, organizácie sa nachádza 1181 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Materská škola - organizácia a manažment
Ingrid Veverková  ·  Wolters Kluwer (2014)
Publikácia sa venuje, organizácii a riadeniu prevádzky materských škôl. Naväzuje na predchádzajúce tituly ""Riadenie školy a školských zariadení"" (2013) a ""Ekonomika školy a školských zariadení"" (2014), ktoré sa všeobecne venovali... (viac o titule)
Naša cena: 8,36 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
2.
Podnikanie a manažment
Jozef Papula, Zuzana Papulová, Ján Papula, Emília Papulová  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
V predkladanej publikácii sa autorský kolektív venuje podnikaniu a manažmentu súčasne, ale navyše k nim pripájajú i pohľady ekonómie, psychológie, sociológie, práva či... (viac o titule)
Naša cena: 18,73 €  (teda ušetríte 4%) posielame do 9 dní
3.
Koučovanie podľa pyramídy
Zuzana Karpinská, Denisa Kmecová  ·  Business Coaching College (2017)
Vedenie transformačných rozhovorov je špecifický druh koučovania. Je to rozhovor, v ktorom pomáhame koučovanému uvedomiť si, na čom mu skutočne záleží. Keď sa dotkne toho, čo ho poháňa zvnútra, dostane človek silu. Začne meniť svoj (viac o titule)
Naša cena: 14,24 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
4.
5 úrovní líderstva
John C. Maxwell  ·  Citadella (2015)
Najpredávanejší autor rebríčka bestsellerov New York Times John C. Maxwell vysvetľuje, ako funguje skutočné líderstvo a sprístupňuje ho všetkým. Líderstvo nevyplýva z vášho titulu. Byť menovaný na nejakú pozíciu je v skutočnosti len prvou a najnižšou... (viac o titule)
Naša cena: 12,26 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
5.
Manažment triedy
Christoph Eichhorn  ·  Raabe (2014)
Táto publikácia vám opäť vráti radosť z učenia a vyučovania. Podporí vás pri udržiavaní disciplíny v triede a kooperatívnych vzťahov medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi... (viac o titule)
Naša cena: 24,70 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 5 dní
6.
Firmy, ktoré víťazia
Hallam Movius  ·  Eastone Books (2010)
Proces vyjednávania môže vašu spoločnosť posunúť ďalej, ale ju aj ohroziť. Spoločnosti, ktoré dokážu získať kľúčového klienta a uzatvárať výhodné zmluvy bez toho, ... (viac o titule)
Naša cena: 15,19 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 2 dní
7.
Pocit naliehavosti
John P. Kotter  ·  Eastone Books (2010)
Väčšina iniciatív zameraných na zavádzanie zmien v rámci organizácií prináša len mierne pozitívne výsledky (v tom lepšom prípade), alebo dokonca dramaticky zlyhá (v tom horšom)... (viac o titule)
Naša cena: 15,19 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
8.
Základy metódy projektového riadenia PRINCE2®
Colin Bentley  ·  INBOX SK (2013)
Dvojjazyčný manuál Základy metódy projektového riadenia PRINCE2® je prvou oficiálnou anglicko-slovenskou učebnicou projektového manažmentu metodiky PRINCE2 na slovenskom knižnom trhu. Popisuje celosvetovo uznávanú metodiku projektového riadenia... (viac o titule)
Naša cena: 36,58 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
9.
Manažment
Miroslav Majtán a kolektív  ·  Sprint dva (2016)
Pojem manažment v súčasnosti, nie je iba módnou záležitosťou, ale pôsobí ako vecne ucelený a reálny faktor metódy v riadiacom systéme v kľúčovej podnikateľskej metóde, stratégie i úspechu. Autori v predkladanej vysokoškolskej publikácii poukazujú na... (viac o titule)
Naša cena: 14,20 € posielame do 5 dní
10.
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy
Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy v cestnej nákladnej... (viac o titule)
Naša cena: 46,50 € zvyčajne posielame do 18 dní
11.
Práca, pre ktorú ste ako stvorení
Chris Guillebeau  ·  Eastone Books (2017)
Nekonvenčný podnikateľ Chris Guillebeau vo svojej novej knihe predstavuje jednoduchú metódu, vďaka ktorej si dokážete nájsť napĺňajúcu a slušne platenú prácu aj vy. Podrobne sa venuje rôznym formám zárobkových činností, či už ide o klasickú prácu... (viac o titule)
Naša cena: 9,96 € posielame do 6 dní
12.
Moderná biznis etiketa pre manažérov
Tomáš Borec  ·  Neopublic Porter Novelli (2010)
Ak sa knižka rýchle vypredá, môže to mať dve príčiny: vytlačilo sa jej málo, alebo čitatelia ju považujú za užitočnú. Druhé vydanie, na želanie čitateľov rozšírené o dve kapitoly, sa pridržiava pôvodného zámeru. (viac o titule)
Naša cena: 6,58 € posielame do 5 dní
13.
Manažment a financovanie v zdravotníctve
Peter Ondruš, Iveta Ondrušová  ·  Matica slovenská (2017)
Monografia si kladie za cieľ poskytnúť prehľadné informácie o efektívnom riadení a financovaní zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícki manažéri sú každodenne konfrontovaní s realitou a úlohami, ktoré musia riešiť, aby zabezpečili plynulý chod... (viac o titule)
Naša cena: 16,83 €  (teda ušetríte 4%) posielame do 9 dní
14.
Riadenie ľudských zdrojov v organizáciách pôsobiacich na Slovensku
Anna Kachaňáková, Katarína Stachová, Zdenko Stacho  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Monografia je venovaná charakteristike realizovaného prieskumu zameraného na identifikovanie súčasnej úrovne riadenia ľudských zdrojov v organizáciách pôsobiacich na Slovensku za roky 2010, 2011, 2012. Analyzuje a hodnotí súčasný stav útvarov... (viac o titule)
Naša cena: 8,95 € posielame do 9 dní
15.
Firmy, ktoré pretrvajú
Jim Collins, Jerry I. Porras  ·  Eastone Books (2007)
FENOMENÁLNY KLASICKÝ BESTSELLER. Jim Collins a Jerry I. Porras sa zamerali na osemnásť skutočne výnimočných a dlhotrvajúcich spoločností a preskúmali každú z nich v priamom porovnaní s jednou z jej top konkurentov... (viac o titule)
Naša cena: 17,72 €  (teda ušetríte 3%) zvyčajne posielame do 12 dní
16.
Viesť ako Ježiš
Ken Blanchard, Phil Hodges  ·  Porta Libri (2012)
Svet zúfalo hľadá alternatívny model vodcovstva. Médiá sú plné škandálov, zrady dôvery a manipulácií, ktorých sa dopúšťajú ľudia vo vplyvných pozíciách... (viac o titule)
Naša cena: 9,41 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 5 dní
17.
Firmy, ktoré sa rozhodli byť skvelé
Jim Collins, Morten T. Hansen  ·  Eastone Books (2014)
Po prekvapujúcich zisteniach prezentovaných v bestselleroch Z dobrého skvelé (Good to Great) a Firmy, ktoré pretrvajú (Built to last) prichádzajú Jim Collins a jeho tím s ďalšou teóriou o tom, prečo aj napriek neistým časom a drsným podmienkam sa... (viac o titule)
Naša cena: 18,04 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
18.
Príčina smrti: Míting
Patrick Lencioni  ·  Porta Libri (2015)
Patrick Lencioni sa v ďalšom bestselleri v štýle manažérskej bájky zameriava na vyliečenie jedného z najboľavejších problémov moderného biznisu, ktorý je zároveň aj najzanedbávanejší... (viac o titule)
Naša cena: 12,26 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 5 dní
19.
Manažérstvo kvality
Alexander Mateides a kolektív  ·  Epos (2006)
Táto publikácia je cennou pomôckou pre manažérov zaoberajúcich sa predmetnou problematikou, študentov vysokých škôl v rámci štúdia manažérstva kvality, ako aj pre všetkých záujemcov o oblasť kvality... (viac o titule)
Naša cena: 31,22 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
20.
Chaotika
Philip Kotler, John A. Caslione  ·  Eastone Books (2010)
Ekonomika za posledné roky vstúpila do éry čoraz častejších a intenzívnejších turbulencií. Vo svete vzájomne prepojenom globalizáciou a modernými technológiami sa znásobujú riziká, ale aj príležitosti... (viac o titule)
Naša cena: 15,19 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
Všetky veci, ktoré chcem vedieť, sú v knihách. Môj najlepší priateľ je ten človek, ktorý mi daruje knihu, ktorú som ešte nečítal. (Abraham Lincoln)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 386 723,06 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička