popis
Podnikové hospodárstvo

Knihy Manažment, biznis Obchod, podnikanie Podnik, podnikanie Podnikové hospodárstvo

V podkategórii Podnikové hospodárstvo sa nachádza 143 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Podnikové hospodárstvo
Štefan Majtán  ·  Sprint dva (2014)
NA SKLADE  
V poradí už šieste, podstatne prepracované a rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, v obsahovo vecne štruktúrovanom obsahu sa zameriava predovšetkým... (viac o titule)
Naša cena: 15,25 € posielame do 24 hodín
2.
Podnikové hospodárstvo
Helena Majdúchová a kolektív  ·  Wolters Kluwer (2016)
NA SKLADE  
Druhé, upravené vydanie. Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika... (viac o titule)
Naša cena: 11,31 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
3.
Riadenie technologických a výrobných procesov ako systémov s rozlozenými parametrami
Gabriel Hulkó  ·  STU (2015)
Skriptá STU v Bratislave... (viac o titule)
Naša cena: 12,49 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
4.
Dane a účtovníctvo 1/2017
Poradca podnikateľa (2017)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Povinnosti zamestnávateľov po ukončení roka 2016, Stravovanie zamestnancov ako daňový výdavok, Daňovo neuznané výdavky... (viac o titule)
Naša cena: 11,88 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
5.
Manažment
Edward Russell-Walling  ·  Slovart (2012)
Edward Russell-Walling sa v publikácii zamýšľa nielen nad otázkou, či je manažment umením, alebo vedou, ale predstavuje aj najzaujímavejšie pojmy, definície a prípadové štúdie tejto oblasti. Odpovedá na otázky, čo je bilančná karta, benchmarking... (viac o titule)
Naša cena: 12,92 € posielame do 3 dní
6.
Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov
Hana Magurová a kolektív  ·  Wolters Kluwer (2016)
NA SKLADE  
Publikácia čitateľom ponúka prehľad základných poznatkov z problematiky práva v cestovnom ruchu, so zameraním sa na domáci cestovný ruch. Cestovný ruch je interdisciplinárnym... (viac o titule)
Naša cena: 12,26 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
7.
Manažérstvo kvality
Alexander Mateides a kolektív  ·  Epos (2006)
Táto publikácia je cennou pomôckou pre manažérov zaoberajúcich sa predmetnou problematikou, študentov vysokých škôl v rámci štúdia manažérstva kvality, ako aj pre všetkých záujemcov o oblasť kvality... (viac o titule)
Naša cena: 31,98 €  (teda ušetríte 3%) zvyčajne posielame do 8 dní
8.
Komplexné manažérstvo kvality
Iveta Paulová  ·  Wolters Kluwer (2014)
Predkladaná odborná publikácia je prehľadom systémov manažérstva kvality až po komplexné manažérstvo kvality (TQM), kde autorka zároveň zachytila aj najnovšie trendy v metodike a filozofii TQM. Podrobne je vysvetlená história a podstata... (viac o titule)
Naša cena: 10,52 € posielame do 8 dní
9.
Služby v cestovnom ruchu
Ján Orieška  ·  Dali-BB (2011)
Publikácia je určená všetkým, ktorí podnikajú v cestovnom ruchu, pracovníkom ubytovacích, pohostinských a ostatných zariadení cestovného ruchu, cestovných kancelárií a cestovných agentúr, študentom obchodných a hotelových akadémií, vysokých škôl... (viac o titule)
Naša cena: 16,05 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
10.
Služby v cestovnom ruchu
Ján Orieška  ·  Dali-BB (2011)
NA SKLADE  
V druhej časti publikácie ide o služby sprievodcov cestovného ruchu, animačné služby poskytované zariadeniami cestovného ruchu, služby poistenia v cestovnom ruchu, kúpeľné služby a služby vidieckeho cestovného ruchu. V poslednej kapitole sa venujeme... (viac o titule)
Naša cena: 16,05 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
11.
Základy ekonomiky podniku
Dana Martinovičová  ·  Alfa (2006)
Podniková ekonomika je teoretickou i praktickou disciplínou. Podnikatelům, ekonomům i manažerům dává poučení, jak mají vést svůj podnik, aby pracoval s co nejvyšší výkonností a hospodárností tak, aby obstál v náročném tržním prostředí... (viac o titule)
Naša cena: 12,92 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
12.
Manažment v pohostinstve a hotelierstve
Gustáv Sládek  ·  Epos (2007)
Čitateľom predkladáme posledné dielo významného odborníka a špecialistu na pohostinstvo a hotelierstvo prof. Ing. Gustáva Sládka, DrSc., ktoré vytvoril tesne pred svojou smrťou na jar roku 2007... (viac o titule)
Naša cena: 25,76 €  (teda ušetríte 3%) zvyčajne posielame do 8 dní
13.
Manažment, marketing a lieky
Viliam Foltán a kolektív  ·  Herba (2010)
- Lieky a ich potenciál na trhu; - Hospodárska politika; - Manažment a jeho možnosti; - Marketing a lieky; - Reklama a lieky; ... (viac o titule)
Naša cena: 11,49 € zvyčajne posielame do 8 dní
14.
Strategické myslenie manažérov
Jozef Papula, Zuzana Papulová  ·  Kartprint (2011)
NA SKLADE  
Publikácia dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a súčasne vedúceho Katedry stratégie a podnikania prof. Ing. Jozefa Papulu, PhD. a Mgr. Zuzany Papulovej, PhD., vysokoškolského pedagóga a Philososhie doctor v odbore Manažment... (viac o titule)
Naša cena: 15,20 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
15.
Podnikové hospodárstvo
Mikuláš Sedlák a kolektív  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Kolektív skúsených autorov pod vedením prof. Ing. M. Sedláka, CSc., pripravil novú vysokoškolskú učebnicu, v ktorej sa čitateľ oboznámi s charakteristikou podniku, jeho cieľmi a životným cyklom, s členením podnikov podľa ich úlohy v hospodárstve... (viac o titule)
Naša cena: 5,75 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
16.
Lexikón logistiky
Kristína Viestová a kolektív  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2007)
V poslednom desaťročí sa logistika stáva stále frekventovanejším pojmom a v súčasnosti si už vydobyla uznanie ako samostatná vedná disciplína, razantne sa rozvíjajúca aj na Slovensku... (viac o titule)
Naša cena: 5,12 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
17.
Uzda na projekt - Príručka
Igor Trávnik, Rudolf Christopher Takáč  ·  EQUILIBRIA (2012)
Publikácia nie je učebnica projektového riadenia, ale praktická príručka pre obstarávateľov a manažérov projektov ! Ak máte na starosti konkrétny projekt a chcete vedieť, čo a ako máte urobiť pre úspešné zvládnutie projektu príručka vás povedie krok za... (viac o titule)
Naša cena: 28,22 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
18.
Abeceda úspešného podnikateľa
Miroslav Labaš  ·  ALERT (2014)
Preverené postupy a profesionálne skúsenosti zakladateľa siete FRESH, najväčšieho slovenského veľkoobchodného a maloobchodného predajcu potravín... (viac o titule)
Naša cena: 14,25 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
19.
Riadenie hodnoty podniku
Miroslav Jakubec, Peter Kardoš, Milan Kubica  ·  Wolters Kluwer (2015)
Riadenie hodnoty podniku – zbierka príkladov je jednou z mála odborných publikácií zaoberajúcich sa problematikou ohodnocovania majetku podniku v rovine praktických príkladov a názorných... (viac o titule)
Naša cena: 11,88 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
20.
Ethical Leadership in Slovak Business Environment
Recent financial and economic crisis has highlighted the significance and relevance of business ethics in the global context. The basic objective of authors was to find out which cultural and ethical factors influence managerial decision-making in the fie (viac o titule)
Naša cena: 10,36 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
Kto číta, ten myslí, kto myslí, ten uvažuje. (Victor Hugo)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 367 608,50 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička