popis
Podnikové hospodárstvo

Knihy Manažment, biznis Obchod, podnikanie Podnik, podnikanie Podnikové hospodárstvo

V podkategórii Podnikové hospodárstvo sa nachádza 148 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Podnikové hospodárstvo
Štefan Majtán  ·  Sprint dva (2014)
V poradí už šieste, podstatne prepracované a rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, v obsahovo vecne štruktúrovanom obsahu sa zameriava predovšetkým... (viac o titule)
Naša cena: 14,40 € posielame do 9 dní
2.
Manažment v pohostinstve a hotelierstve
Gustáv Sládek  ·  Epos (2007)
Čitateľom predkladáme posledné dielo významného odborníka a špecialistu na pohostinstvo a hotelierstvo prof. Ing. Gustáva Sládka, DrSc., ktoré vytvoril tesne pred svojou smrťou na jar roku 2007... (viac o titule)
Naša cena: 25,95 € posielame do 9 dní
3.
Dane a účtovníctvo 10/2016
Poradca podnikateľa (2016)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zmeny pripravované v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2017, Transferové oceňovanie - transakcie medzi blízkymi... (viac o titule)
Naša cena: 10,32 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
4.
Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov
Hana Magurová a kolektív  ·  Wolters Kluwer (2016)
NA SKLADE  
Publikácia čitateľom ponúka prehľad základných poznatkov z problematiky práva v cestovnom ruchu, so zameraním sa na domáci cestovný ruch. Cestovný ruch je interdisciplinárnym... (viac o titule)
Naša cena: 12,26 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
5.
Podnikové hospodárstvo
Helena Majdúchová a kolektív  ·  Wolters Kluwer (2016)
NA SKLADE  
Druhé, upravené vydanie. Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika... (viac o titule)
Naša cena: 11,31 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
6.
Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike
Jana Kušnírová  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Cieľom publikácie je podpora a pomoc ekonomickým subjektom v začiatkoch a v priebehu ich podnikania, ako aj pri optimalizácii ich daňovej povinnosti, a charakteristika súčasného... (viac o titule)
Naša cena: 11,59 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
7.
Komplexné manažérstvo kvality
Iveta Paulová  ·  Wolters Kluwer (2014)
Predkladaná odborná publikácia je prehľadom systémov manažérstva kvality až po komplexné manažérstvo kvality (TQM), kde autorka zároveň zachytila aj najnovšie trendy v metodike a filozofii TQM. Podrobne je vysvetlená história a podstata... (viac o titule)
Naša cena: 10,52 € posielame do 9 dní
8.
Dane a účtovníctvo 1/2017
Poradca podnikateľa (2017)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Povinnosti zamestnávateľov po ukončení roka 2016, Stravovanie zamestnancov ako daňový výdavok, Daňovo neuznané výdavky... (viac o titule)
Naša cena: 11,88 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
9.
Manažment
Edward Russell-Walling  ·  Slovart (2012)
Edward Russell-Walling sa v publikácii zamýšľa nielen nad otázkou, či je manažment umením, alebo vedou, ale predstavuje aj najzaujímavejšie pojmy, definície a prípadové štúdie tejto oblasti. Odpovedá na otázky, čo je bilančná karta, benchmarking... (viac o titule)
Naša cena: 12,92 € zvyčajne posielame do 5 dní
10.
Služby v cestovnom ruchu
Ján Orieška  ·  Dali-BB (2011)
V druhej časti publikácie ide o služby sprievodcov cestovného ruchu, animačné služby poskytované zariadeniami cestovného ruchu, služby poistenia v cestovnom ruchu, kúpeľné služby a služby vidieckeho cestovného ruchu. V poslednej kapitole sa venujeme... (viac o titule)
Naša cena: 16,05 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
11.
Služby v cestovnom ruchu
Ján Orieška  ·  Dali-BB (2011)
Publikácia je určená všetkým, ktorí podnikajú v cestovnom ruchu, pracovníkom ubytovacích, pohostinských a ostatných zariadení cestovného ruchu, cestovných kancelárií a cestovných agentúr, študentom obchodných a hotelových akadémií, vysokých škôl... (viac o titule)
Naša cena: 16,05 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
12.
Lexikón logistiky
Kristína Viestová a kolektív  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2007)
V poslednom desaťročí sa logistika stáva stále frekventovanejším pojmom a v súčasnosti si už vydobyla uznanie ako samostatná vedná disciplína, razantne sa rozvíjajúca aj na Slovensku... (viac o titule)
Naša cena: 5,12 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
13.
Podnik a podnikanie – príklady a prípadové štúdie
Anna Neumannová  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition)
NA SKLADE  
Predkladaná učebná pomôcka – súhrn príkladov, prípadových štúdií, testov, ako aj výklad základných ekonomických pojmov z oblasti podniku a podnikania v podobe pracovného zošita – predstavuje súčasť základnej literatúry k predmetu podnik a podnikanie... (viac o titule)
Naša cena: 11,88 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
14.
DÚPP 15/2016
Poradca podnikateľa (2016)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Pohľadávky v účtovných a daňových súvislostiach, Sankčný systém v roku 2016, Predaj auta za nižšiu ako zostatkovú cenu... (viac o titule)
Naša cena: 8,60 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
15.
Základy ekonomiky podniku
Dana Martinovičová  ·  Alfa (2006)
Podniková ekonomika je teoretickou i praktickou disciplínou. Podnikatelům, ekonomům i manažerům dává poučení, jak mají vést svůj podnik, aby pracoval s co nejvyšší výkonností a hospodárností tak, aby obstál v náročném tržním prostředí... (viac o titule)
Naša cena: 12,92 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
16.
Firmy, ktoré pretrvajú
Jim Collins, Jerry I. Porras  ·  Eastone Books (2007)
NA SKLADE  
FENOMENÁLNY KLASICKÝ BESTSELLER. Jim Collins a Jerry I. Porras sa zamerali na osemnásť skutočne výnimočných a dlhotrvajúcich spoločností a preskúmali každú z nich v priamom porovnaní s jednou z jej top konkurentov... (viac o titule)
Naša cena: 17,32 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
17.
Praktikum z ekonomiky podniku
Martina Gogolová, Anna Križanová  ·  EDIS (2014)
Tieto vysokoškolské skriptá boli vypracované na základe obsahovej štruktúry informačného listu predmetu Ekonomika a riadenie podniku a predmetu... (viac o titule)
Naša cena: 7,32 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
18.
Riadenie hodnoty podniku
Miroslav Jakubec, Peter Kardoš, Milan Kubica  ·  Wolters Kluwer (2015)
NA SKLADE  
Riadenie hodnoty podniku – zbierka príkladov je jednou z mála odborných publikácií zaoberajúcich sa problematikou ohodnocovania majetku podniku v rovine praktických príkladov a názorných... (viac o titule)
Naša cena: 11,88 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 24 hodín
19.
Riadenie technologických a výrobných procesov ako systémov s rozlozenými parametrami
Gabriel Hulkó  ·  STU (2015)
Skriptá STU v Bratislave... (viac o titule)
Naša cena: 12,49 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 9 dní
20.
Podniková ekonomika
Július Alexy Rudolf Sivák  ·  IRIS (2005)
Táto knižná publikácia je určená predovšetkým vysokoškolským študentom, ale dáva odpoveď aj iným záujemcom k zvládnutiu potrebných základov k štúdiu podnikovej ekonomiky. (viac o titule)
Naša cena: 9,40 € zvyčajne posielame do 10 dní
Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný. (Gustave Flaubert)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 382 313,43 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička