popis
Podnikové hospodárstvo

Knihy Manažment, biznis Obchod, podnikanie Podnik, podnikanie Podnikové hospodárstvo

V podkategórii Podnikové hospodárstvo sa nachádza 146 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Komplexné manažérstvo kvality
Iveta Paulová  ·  Wolters Kluwer (2014)
NA SKLADE  
Predkladaná odborná publikácia je prehľadom systémov manažérstva kvality až po komplexné manažérstvo kvality (TQM), kde autorka zároveň zachytila aj najnovšie trendy v metodike a filozofii TQM. Podrobne je vysvetlená história a podstata... (viac o titule)
Naša cena: 10,52 € posielame do 3 dní
2.
DÚPP 15/2016
Poradca podnikateľa (2016)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Pohľadávky v účtovných a daňových súvislostiach, Sankčný systém v roku 2016, Predaj auta za nižšiu ako zostatkovú cenu... (viac o titule)
Naša cena: 8,60 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
3.
Optimálne riadenie
Kniha predstavuje komplexný výklad teórie optimálneho rozhodovania vo viacerých časových alebo iných etapách. Ukazuje možnosti využitia teórie na formuláciu a riešenie úloh z oblasti ekonómie, financií a manažmentu... (viac o titule)
Naša cena: 10,88 € zvyčajne posielame do 8 dní
4.
Podnikové hospodárstvo
Helena Majdúchová a kolektív  ·  Wolters Kluwer (2016)
NA SKLADE  
Druhé, upravené vydanie. Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika... (viac o titule)
Naša cena: 11,31 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 3 dní
5.
Podnikové hospodárstvo
Štefan Majtán  ·  Sprint dva (2014)
V poradí už šieste, podstatne prepracované a rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, v obsahovo vecne štruktúrovanom obsahu sa zameriava predovšetkým... (viac o titule)
Naša cena: 15,25 € posielame do 4 dní
6.
Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike
Jana Kušnírová  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Cieľom publikácie je podpora a pomoc ekonomickým subjektom v začiatkoch a v priebehu ich podnikania, ako aj pri optimalizácii ich daňovej povinnosti, a charakteristika súčasného... (viac o titule)
Naša cena: 11,59 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
7.
Dane a účtovníctvo 1/2017
Poradca podnikateľa (2017)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Povinnosti zamestnávateľov po ukončení roka 2016, Stravovanie zamestnancov ako daňový výdavok, Daňovo neuznané výdavky... (viac o titule)
Naša cena: 11,88 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
8.
Manažment
Edward Russell-Walling  ·  Slovart (2012)
Edward Russell-Walling sa v publikácii zamýšľa nielen nad otázkou, či je manažment umením, alebo vedou, ale predstavuje aj najzaujímavejšie pojmy, definície a prípadové štúdie tejto oblasti. Odpovedá na otázky, čo je bilančná karta, benchmarking... (viac o titule)
Naša cena: 12,92 € zvyčajne posielame do 5 dní
9.
Služby v cestovnom ruchu
Ján Orieška  ·  Dali-BB (2011)
V druhej časti publikácie ide o služby sprievodcov cestovného ruchu, animačné služby poskytované zariadeniami cestovného ruchu, služby poistenia v cestovnom ruchu, kúpeľné služby a služby vidieckeho cestovného ruchu. V poslednej kapitole sa venujeme... (viac o titule)
Naša cena: 16,05 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
10.
Lexikón logistiky
Kristína Viestová a kolektív  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2007)
V poslednom desaťročí sa logistika stáva stále frekventovanejším pojmom a v súčasnosti si už vydobyla uznanie ako samostatná vedná disciplína, razantne sa rozvíjajúca aj na Slovensku... (viac o titule)
Naša cena: 5,12 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
11.
Služby v cestovnom ruchu
Ján Orieška  ·  Dali-BB (2011)
Publikácia je určená všetkým, ktorí podnikajú v cestovnom ruchu, pracovníkom ubytovacích, pohostinských a ostatných zariadení cestovného ruchu, cestovných kancelárií a cestovných agentúr, študentom obchodných a hotelových akadémií, vysokých škôl... (viac o titule)
Naša cena: 16,05 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
12.
Manažment v pohostinstve a hotelierstve
Gustáv Sládek  ·  Epos (2007)
Čitateľom predkladáme posledné dielo významného odborníka a špecialistu na pohostinstvo a hotelierstvo prof. Ing. Gustáva Sládka, DrSc., ktoré vytvoril tesne pred svojou smrťou na jar roku 2007... (viac o titule)
Naša cena: 25,95 € zvyčajne posielame do 8 dní
13.
Riadenie technologických a výrobných procesov ako systémov s rozlozenými parametrami
Gabriel Hulkó  ·  STU (2015)
Skriptá STU v Bratislave... (viac o titule)
Naša cena: 12,49 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
14.
Základy ekonomiky podniku
Dana Martinovičová  ·  Alfa (2006)
Podniková ekonomika je teoretickou i praktickou disciplínou. Podnikatelům, ekonomům i manažerům dává poučení, jak mají vést svůj podnik, aby pracoval s co nejvyšší výkonností a hospodárností tak, aby obstál v náročném tržním prostředí... (viac o titule)
Naša cena: 12,92 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
15.
Firmy, ktoré pretrvajú
Jim Collins, Jerry I. Porras  ·  Eastone Books (2007)
FENOMENÁLNY KLASICKÝ BESTSELLER. Jim Collins a Jerry I. Porras sa zamerali na osemnásť skutočne výnimočných a dlhotrvajúcich spoločností a preskúmali každú z nich v priamom porovnaní s jednou z jej top konkurentov... (viac o titule)
Naša cena: 17,32 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 12 dní
16.
Podnikové hospodárstvo
Mikuláš Sedlák a kolektív  ·  Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Kolektív skúsených autorov pod vedením prof. Ing. M. Sedláka, CSc., pripravil novú vysokoškolskú učebnicu, v ktorej sa čitateľ oboznámi s charakteristikou podniku, jeho cieľmi a životným cyklom, s členením podnikov podľa ich úlohy v hospodárstve... (viac o titule)
Naša cena: 6,05 € posielame do 8 dní
17.
Strategické myslenie manažérov
Jozef Papula, Zuzana Papulová  ·  Kartprint (2011)
Publikácia dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a súčasne vedúceho Katedry stratégie a podnikania prof. Ing. Jozefa Papulu, PhD. a Mgr. Zuzany Papulovej, PhD., vysokoškolského pedagóga a Philososhie doctor v odbore Manažment... (viac o titule)
Naša cena: 15,20 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
18.
Praktikum z ekonomiky podniku
Martina Gogolová, Anna Križanová  ·  EDIS (2014)
Tieto vysokoškolské skriptá boli vypracované na základe obsahovej štruktúry informačného listu predmetu Ekonomika a riadenie podniku a predmetu... (viac o titule)
Naša cena: 7,32 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
19.
Riadenie hodnoty podniku
Miroslav Jakubec, Peter Kardoš, Milan Kubica  ·  Wolters Kluwer (2015)
NA SKLADE  
Riadenie hodnoty podniku – zbierka príkladov je jednou z mála odborných publikácií zaoberajúcich sa problematikou ohodnocovania majetku podniku v rovine praktických príkladov a názorných... (viac o titule)
Naša cena: 11,88 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 3 dní
20.
Ethical Leadership in Slovak Business Environment
Recent financial and economic crisis has highlighted the significance and relevance of business ethics in the global context. The basic objective of authors was to find out which cultural and ethical factors influence managerial decision-making in the fie (viac o titule)
Naša cena: 10,36 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
Uč sa z písania, rovnako ako sa učíš z čítania. (Lord Acton)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 378 550,19 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička