popis
Novelizované zákony

Knihy Manažment, biznis Obchod, podnikanie Podnik, podnikanie Novelizované zákony

V podkategórii Novelizované zákony sa nachádza 53 titulov.

(zmeniť výber) všetky   (zmeniť výber) všetky  

1.
Podnikateľské právo
Andrea Olšovská, Zuzana Nevolná, Daniel Krošlák  ·  Wolters Kluwer (2014)
Predkladaná publikácia sa venuje problematike právnej úpravy podnikania. Sprostredkúva základné poznatky ohľadom jednotlivých foriem podnikania (živnosti, obchodné spoločnosti, družstvá). Ďalej približuje aj reguláciu obchodných záväzkových vzťahov... (viac o titule)
Naša cena: 15,96 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
2.
Živnostenské právo
Peter Strapáč  ·  Wolters Kluwer (2015)
Ústrednou témou predkladanej učebnice „Živnostenské podnikanie“ je podnikanie ako činnosť založená na dobrovoľnom a slobodnom rozhodovaní, pričom rieši otázky, či začať, resp. kedy skončiť podnikať, či podnikať sám alebo s inými osobami... (viac o titule)
Naša cena: 11,88 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
3.
Reštrukturalizácia podnikov v judikatúre Súdneho dvora Európskeho spoločenstva
Helena Barancová  ·  Aleš Čeněk (2009)
NA SKLADE  
Už od kladenia základov trhového hospodárstva je proces reštrukturalizácie podnikov nevyhnutnou súčasťou ekonomického napredovania krajiny. Na druhej strane tento proces pôsobí na existujúce štruktúry ... (viac o titule)
Naša cena: 16,02 €  (teda ušetríte 3%) posielame do 24 hodín
4.
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
Marcela Macová  ·  Eurokódex (2012)
Hlavným cieľom komentára je poukázať na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov z pohľadu teórie a praxe. (viac o titule)
Naša cena: 19,00 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
5.
Obchodný zákonník 2013
Nová Práca (2013)
Na knižný trh sa dostáva už XIII. vydanie odbornej publikácie OBCHODNÝ ZÁKONNÍK s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po novele vykonanej zákonom NR SR č. 9/2013 Z. z. (viac o titule)
Naša cena: 28,41 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
6.
Úplne znenia zákonov 13/2015
Poradca podnikateľa (2015)
Publikácia obsahuje nasledovnú tému: Zákon o verejnom obstarávaní (2015) podľa právneho stavu k 25.2.2015... (viac o titule)
Naša cena: 5,32 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
7.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcie (CD)
Alexander Škrinár  ·  Verlag Dashöfer (2014)
Prakticky spracované CD, ktoré obsahuje konkrétne informácie týkajúce sa problematiky zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri... (viac o titule)
Naša cena: 70,11 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní
8.
Úplne znenia zákonov 24/2015
Poradca podnikateľa (2015)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o účtovníctve, Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice podľa... (viac o titule)
Naša cena: 4,43 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
9.
Úplne znenia zákonov 35/2015
Poradca podnikateľa (2015)
Publikácia obsahuje nasledovnú tému: Zákon o verejnom obstarávaní podľa právneho stavu k 6. 11. 2015... (viac o titule)
Naša cena: 5,22 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
10.
Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Peter Strapáč  ·  Wolters Kluwer (2016)
Komentár k zákonu č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach ponúka komplexný výklad k jednotlivým zákonným... (viac o titule)
Naša cena: 9,31 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 8 dní
11.
Úplne znenia zákonov 11/2016
Poradca podnikateľa (2016)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o archívoch a registratúrach, Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy podľa právneho stavu k 1. 2. 2016... (viac o titule)
Naša cena: 4,86 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 4 dní
12.
Úplne znenia zákonov 8/2015
Poradca podnikateľa (2015)
NA SKLADE  
Publikácia je zameraná na živnostenský zákon podľa právneho stavu k 20.01.2015... (viac o titule)
Naša cena: 0,99 €  (teda ušetríte 73%) posielame do 24 hodín
13.
1000 riešení 8/2015
Poradca s.r.o. (2015)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Vnútropodnikové smernice, Životné minimum... (viac o titule)
Naša cena: 2,34 € Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
14.
Aktualizácia II/7 - Trestný zákon
Poradca s.r.o. (2011)
Trestný zákon, trestný poriadok, zákon o cenách,... (viac o titule)
Naša cena: 2,85 €  (teda ušetríte 5%) Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
15.
Dane a Účtovníctvo 1/2015
Poradca podnikateľa (2015)
Téma čísla: Povinnosti zamestnávateľov na konci roka, samozdanenie pri prijatí služieb zo zahraničia, hmotné aktíva podľa IAS 16 A IAS 40 a likvidácia... (viac o titule)
Naša cena: 11,08 €  (teda ušetríte 5%) Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
16.
Daňový špeciál 1/2015
Poradca podnikateľa (2014)
Daňový špeciál - špeciálna príloha zameraná na daňovú a účtovnú problematiku. Publikácia je zameraná na zmeny v zdaňovaní príjmov v roku 2015... (viac o titule)
Naša cena: 12,53 €  (teda ušetríte 5%) Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
17.
Daňový špeciál 2/2015
Poradca podnikateľa (2015)
Daňový špeciál 2/2015 je zameraný na daňovú a účtovnú problematiku. Prináša všetko potrebné pre ekonómov, audítorov, daňových a finančných poradcov... (viac o titule)
Naša cena: 12,53 €  (teda ušetríte 5%) Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
18.
Daňový špeciál 3/2015
Poradca podnikateľa (2015)
Daňový špeciál 3/2015 je zameraný na daňovú a účtovnú problematiku. Prináša všetko potrebné pre ekonómov, audítorov, daňových a finančných poradcov... (viac o titule)
Naša cena: 12,53 €  (teda ušetríte 5%) Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
19.
Elektronický podpis, certifikácia a ochrana osobných údajov
Epos (2009)
Po novelizácii zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise vykonanej zákonom č. 214/2008 Z.z. Národný bezpečnostný úrad spracoval nové vykonávacie vyhlášky k zákonu, ktoré podrobne upravujú vzťahy, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb ... (viac o titule)
Naša cena: 4,37 €  (teda ušetríte 5%) Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
20.
Klasifikácie a číselníky
Epos (2007)
Vyhláška č. 306/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2008 zrušila Štatistickú odvetvovú klasifikáciu ekonomických účinností (OKEČ) a nahradila ju Štatistickou klasifikáciou ekonomických činností (ŠKEČ)... (viac o titule)
Naša cena: 17,63 €  (teda ušetríte 5%) Tento titul je, žiaľ, vypredaný
VYPREDANÉ
Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač.
Nikdy sa nenúť do čítania knihy, ktorá ťa nebaví. Na svete je toľko skvelých kníh, že je hlúpe strácať čas s tými, ktoré ti nedávajú žiadne potešenie. (Atwood H. Townsend)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 386 807,79 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička