Vedeli ste, že...? V ponuke máme už viac ako 250 000 rôznych kníh, filmov, spoločenských hier a ďalšieho doplnkového sortimentu

Franz Kafka

Franz Kafka sa narodil 3. júla 1883 v Starom meste v Prahe židovským rodičom. Prežil osamelé detstvo. Vyštudoval nemecké gymnázium, ale zároveň navštevoval nepovinné hodiny češtiny, po maturite sa dal na právo. Po vyštudovaní práv na pražskej nemeckej univerzite pracoval v rokoch 1907 - 1922 ako úradník v poisťovníctve, najprv krátko u Assicurazioni Generali a potom 14 rokov, až do svojej penzie v roku 1922 v Robotníckej úrazovej poisťovni. Ako zdatný, výkonný a odborne skvele kvalifikovaný úradník tak dosiahol hodnosť vrchného tajomníka ústavu. Za svoju celoživotnú úlohu však považoval písanie a ťažko ju uvádzal do súladu s prácou v úrade, ktorú svedomito vykonával. Po prepuknutí pľúcnej choroby v roku 1917 sedem rokov márne s chorobou zápasil. Posledné roky svojho života strávil väčšinou v zotavovacích a liečebných ústavoch v Čechách a v zahraničí. Ani v týchto rokoch neúprosného zápasu s chorobou neprestával písať. Jeho komplikovaný postoj k životu, geniálna schopnosť analýzy, problematizujúce a najjednoduchšie veci života, choroba a existencionálne pociťovaná potreba písať kruto poznamenali jeho vzťah k svetu a jeho úsilie o uzavretie manželstva a založenie rodiny. Franz Kafka zomrel 3. júna 1924 v rakúskom sanatóriu v Kierlingu pri Klosterneuburgu. Ku svojej tvorbe bol Kafka neobyčajne kritický. Iba malú jej časť, zväčša pod nátlakom, uvoľnil na knižné vydanie (Rozjímanie, Premena, Ortieľ, cyklus Vidiecky lekár, V trestaneckej kolónii, cyklus Hladujúci umelec). Väčšia časť jeho tvorby, tá, ktorá neskôr vytvorila Kafkovu svetovú slávu, vyšla z pozostalostí (romány Amerika, Proces a Zámok, viac ako 30 poviedok a desiatky fragmentov, Denníky z rokov 1909 - 1923 a cykly korešpondencie Felícii, Milene, Ottle a rodine z rokov 1922 - 1924) vďaka tomu, že jeho najlepší priateľ Max Brod, poslúchnutím vyššieho mravného príkazu nerešpektoval Kafkove prianie, aby jeho rukopisy bez milosti spálil. Kafka vo svojich dielach majstrovsky spájal a prelínal realistický opis detailov so snovosťou a fantastickosťou celkovej situácie a často používal rôzne symboly a nejasné narážky. Jeho tvorba bola námetom niekoľkých filmov a hlboko ovplyvnila svetovú literatúru najmä po 2. svetovej vojne. Kafkove knihy odrážajú rozpory doby, hlavne však odzrkadľujú jeho osobnú duševnú rozpoltenosť, premietajú nad hradbou sociálnej, národnostnej a rasovej odlišnosti, ktorou trpel, ale ktorú nedokázal riešiť. Pocity nesúnáležitosti, vyradenosti a izolovanosti sú základnými motívmi jeho života aj tvorby. Trpel pocitmi vnútorného nepokoja, túžbou po niečom, čo nikdy nebol schopný dosiahnuť. Jeho tvorba predkladá čitateľovi obraz konca, rozpadu a stroskotania, zachytáva krízu spoločnosti. Je zúfalým výkrikom človeka nenachádzajúceho nikde oporu. V tvorbe sa prejavuje odcudzenie človeka, ktoré je zachytené nadčasovo a mimo určitý priestor. Franz Kafka uviedol do literatúry 20. storočia nový literárny smer - existencializmus - myšlienkový, filozofický smer, ktorý sa zaoberá bytím človeka, ľudskou osobnosťou ako takou v buržoáznej spoločnosti. Kafka je prvý z autorov, ktorý odkryl v próze pocity úzkosti, osamotenia, odsúdenia a absurdity. Realitu zamotáva do inotajov, premieňa ju na metaforu a symbol, ale vyjadruje sa precízne, veľa priestoru dáva presnému opisu aj tých najabsurdnejších objektov a udalostí, hovorí všednými slovami bez citového zafarbenia. Vo svojich dielach zachytával vlastné problémy, čo sa odzrkadlilo na jeho postavách (nespavosť, nechuť do jedla)...

Viac informácií

Od autora Franz Kafka máme v ponuke 76 titulov

1.
Franz Kafka  ·  Občianske združenie Polska v Poprade (2016)
Kafkův dopis otci, který nikdy nebyl ani odeslán, ani doručen, představuje jednu z nejosobitějších autobiografických zpovědí světové literatury. Vydává ho Nakladatelství Franze Kafky v překladové české a původní německé verzi... (viac o knihe)
Naša cena: 11,68 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
2.
Franz Kafka  ·  Edika (2012)
V publikaci naleznete anglický a český překlad původně německé povídky. Nejsou zcela identické a bude jistě zajímavé porovnat, jak si který z překladatelů s původním německým textem pohrál. Nicméně čeština Vám jistě pomůže tam, kde Vám bude angličtina... (viac o knihe)
Naša cena: 11,39 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 5 dní
3.
Franz Kafka  ·  Petit Press (2016)
NA SKLADE
Dejová línia prózy udržiava čitateľa v neustálom napätí a neistote. Veď akoby ste sa cítili, keby vás, tak ako protagonistu Jozefa K., v jedno ráno zobudili neznámi muži a odviedli nasledujúci deň na výsluch? V prípade Jozefa K. však nejde o nijaký žart (viac o knihe)
Naša cena: 7,51 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
4.
Franz Kafka  ·  BETA - Dobrovský (2014)
NA SKLADE
Hlavním hrdinou románu Zámek je mladý zeměměřič K. Přijíždí neznámo odkud do neznámé vesnice, aby zde provedl geodetické měření. Brzy si všimne, že mu místní obyvatelé nevěří a bojí se ho. Situaci zpočátku příliš nerozumí, ale postupně pochopí, že... (viac o knihe)
Naša cena: 11,12 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
5.
Franz Kafka  ·  OZ Brak (2015)
Franz Kafka - záhadný autor, temný vizionár, existenciálny mysliteľ. To všetko sa o pražskom spisovateľovi dozvieme skôr, ako otvoríme niektorú z jeho kníh. Je však tento ustálený obraz namieste? Môžeme snáď jeho dielo čítať - podobne, ako... (viac o knihe)
Naša cena: 14,16 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
6.
Zámek  AUDIOKNIHA (NA CD) CZ
Franz Kafka  ·  Radioservis
Rozhlasová hra z roku 2006 na CD. (viac o audioknihe)
Naša cena: 5,76 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 5 dní
7.
Franz Kafka  ·  Omega (2015)
Rodiče poslali šestnáctiletého Karla Rossmana do Ameriky. Chtěli se vyhnout pikantnímu skandálu – chlapce totiž svedla jejich služka. Pracovitého a čestného, nicméně i velmi naivního hocha na začátku ubytuje zámožný strýc. Brzy se nepohodnou, Karel... (viac o knihe)
Naša cena: 11,00 €  (teda ušetríte 6%) posielame do 6 dní
8.
Franz Kafka  ·  Labyrint (2007)
Nové české vydání nedokončeného románu vychází z původní rukopisné verze bez editorských zásahů Maxe Broda. (viac o knihe)
Naša cena: 14,92 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
9.
Franz Kafka  ·  Vintage (2008)
In "America" Karl Rossmann is 'packed off to American by his parents' to experience Oedipal and cultural isolation. Here, ordinary immigrants are also strange, and 'America' is never quite as real as it should be... (viac o knihe)
Naša cena: 14,20 €  (teda ušetríte 5%) dodanie titulu môže trvať aj viac ako 3 týždne
10.
Franz Kafka  ·  Omega (2014)
Mladý a pracovitý obchodní cestující Řehoř Samsa, na jehož platu závisí fungování celé rodiny, se jednoho dne probudí a zjistí, že se změnil v jakýsi odporný hmyz a místo normálních slov se mu z úst linou jen zvláštní zvuky... (viac o knihe)
Naša cena: 11,12 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 5 dní
11.
Franz Kafka  ·  Vintage (2005)
A terrifying psychological trip into the life of one Joseph K., an ordinary man who wakes up one day to find himself accused of a crime he did not commit, a crime whose nature is never revealed to him. (viac o knihe)
Naša cena: 11,52 €  (teda ušetríte 6%) zvyčajne posielame do 8 dní
12.
Franz Kafka  ·  Vyšehrad (2009)
Povídka Popis jednoho zápasu je pravděpodobně nejstarším dochovaným textem Franze Kafky: byl nalezen její fragment datovaný do let 1904 - 1905, kdy bylo Kafkovi krátce po dvacítce... (viac o knihe)
Naša cena: 7,70 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 5 dní
13.
Franz Kafka  ·  Torst (2001)
Kniha aforismů. (viac o knihe)
Naša cena: 6,35 € zvyčajne posielame do 5 dní
14.
Franz Kafka  ·  Time warner (2002)
Naša cena: 8,50 €  (teda ušetríte 5%) dodanie titulu môže trvať aj viac ako 3 týždne
15.
Franz Kafka a Peggy Katelhön  ·  Eli Publishing (2012)
Kafkas unangefochten Meisterwerk, das die Verwandlungen des jungen Gregor erzählt... (viac o knihe)
Naša cena: 10,93 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 5 dní
16.
Franz Kafka  ·  Nakladatelství Franze Kafky (1997)
NA SKLADE
Jeden ze stěžejních Kafkových románů, doplněný o fragmenty, škrty a varianty. (viac o knihe)
Naša cena: 16,43 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
17.
Franz Kafka, Jaromír 99 a David Z. Mairowitz  ·  Labyrint (2013)
NA SKLADE
Když je zeměměřič K. zámkem povolán do vesnice, musí se nejprve vypořádat s nepřehlednou hierarchií pomocníků, poslů, úředníků, tajemníků - a také milenek. Jak ale může získat správné instrukce, když nikdo neví, jak jeho zaměstnavatel vypadá... (viac o knihe)
Naša cena: 13,35 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
18.
Franz Kafka  ·  Európa (2005)
Hlavná postava románu, zememerač K., márne hľadá cestu na zámok. Ide stále vpred, ale zámok reprezentovanými úradníkmi a byrokratmi, sa ani nepribližuje, ani nevzdiaľuje. (viac o knihe)
Naša cena: 12,58 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní
19.
Franz Kafka  ·  Nakladatelství Franze Kafky (1999)
Proměna, Ortel, Topič, V kárném táboře a řada dalších kratších textů vydaných za života Franze Kafky. (viac o knihe)
Naša cena: 16,43 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 6 dní
20.
Franz Kafka  ·  Penguin Books (2011)
For the 125th anniversary of Kafka's birth, an astonishing new translation of his best-known stories, in a spectacular graphic package. For all his fame, Franz Kafka published only a small number of stories in his lifetime... (viac o knihe)
Naša cena: 13,25 €  (teda ušetríte 5%) dodanie titulu môže trvať aj viac ako 3 týždne
1234

Zúženie výberu

Oddelenia
Kategórie
Viac Menej
Autori
Viac Menej
Formát
Jazyk
Viac Menej
Na sklade v...
Farba obálky
Lepšie než vysedávať v knižnici je spávať so sčítanou ženou. (Gaius Asinius Pollio)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 403 836,29 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička