Knihy
E-knihy

Zuzana Makovská

Teória a kritika

Traja literárni vedci a vysokoškolskí pedagógovia Igor Hochel, Ladislav Čúzy a Zuzana Kákošová prehľadne podávajú spoločensko-politickú situáciu v literatúre (vývinové kontexty a súvislosti), oboznamujú s autormi a dielami slovenskej literatúry...

6,31 €
Zľava 5%

Vypredané

Slovenská romantická poézia je svojská, svojho druhu jedinečná a zanechala po sebe trvalé stopy. Autor výberu Cyril Kraus si všíma najvýznamnejších predstaviteľov romantizmu a prezentuje ich najdôležitejšie diela...

9,90 €

Vypredané

Prvý zväzok knižného výberu z literárnovedného diela významnej osobnosti súčasnej slovenskej literatúry má podtitul Za obraznosťou básnictva.

4,98 €

Vypredané

Antológia KSL - Nadrealizmus Avantgarda 38 obsahuje tak isto básne, ako "dokumenty", poskytuje všestranný a komplexný obraz o nadrealistickom hnutí, tvorbe, kritickej reflexii i "príbuzenstvách z voľby", a to obraz reliéfny a nuansovaný...

9,63 €

Posielame do dvoch dní

Druhý zväzok knižného výberu má podtitul Pri domácich prameňoch zahŕňa Turčányho literárnovedné práce o Š.F. Seleckom, J. Hollom, J. Kollárovi, S.H. Vajanskom, P.O. Hviezdoslavovi, I. Kraskovi a J. Jesenskom.

4,98 €

Vypredané

V troch literárnoteoretických štúdiách knihy O epickom diele ponúka autor relatívne ucelený pohľad najmä na štrukturálne súvislosti motivickej a temporálnej výstavby epickej prózy.

3,04 €
Zľava 5%

Vypredané

Príručka abecedne roztrieďuje básnické prostriedky a formy. Obsahovo zahŕňa útvary od "absolútnej básne" až po "žalm". Krátky teoretický úvod slúži ako základná odborná informácia s historickým výkladom básnickej figúry...

13,28 €

Vypredané

Publikácia sa v dvoch častiach zaoberá všeobecnou problematikou i konkrétnymi dielami významného inovatívneho literárneho smeru prvej polovice 20. storočia.

5,04 €
Zľava 5%

Vypredané

Kniha literárneho vedca Františka Štrausa má charakter syntetickej monografie, zaoberajúcej sa problematikou verša.

4,98 €

Vypredané

Nepostradatelná kniha do vaší knihovny! Kompletní přehled české a světové literatury je vynikající pomůckou pro školní výuku literatury i pro souhrnné opakování probrané středoškolské látky...

12,92 €
Zľava 5%

Vypredané

Štvrté vydanie syntetických dejín národnej literatúry od jej počiatkov, od obdobia stredoveku, humanizmu a renesancie, baroka, po obdobie osvietenstva. Základný učebný text na vysokých školách...

15,26 €

Posielame do 14 dní

Druhý zväzok Dejín slovenskej literatúry pokrýva z časového hľadiska 19. storočie (klasicizmus, romantizmus a realizmus) a prvú polovicu 20. storočia...

17,25 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Viliam Marčok a and team of authors

2. vydanie

Viliam Marčok a and team of authors

2. vydanie

Dielo mapuje základné dobové tendencie, prináša prvé kompletnejšie informácie aj o alternatívnej a disidentskej tvorbe, ako aj o literárnych úsiliach našich krajanov a emigrantov...

17,26 €

Vypredané

Soubor patnácti prací známého multioborového vědce, vzniklých v 60.-80. letech 20. století...

13,42 €

Vypredané

Slovenská romantická próza sa vyhraňovala - a aj vyhranila - v čase aktivizácie štúrovského hnutia, v štyridsiatych rokoch devätnásteho storočia. Na stránkach dobových časopisov a almanachov sa čoraz častejšie zjavovali prózy...

5,70 €
Zľava 5%

Vypredané

Ladislav Čúzy a and team of authors

Literárne dejiny od roku 1945 po súčasnosť

Ladislav Čúzy a and team of authors

Literárne dejiny od roku 1945 po súčasnosť

Kniha prináša prehľad literárnych dejín na Slovensku od roku 1945 po súčasnosť. Vyšla ako posledná časť trojzväzkových dejín mapujúcich slovenskú literatúru od jej počiatkov až po súčasnosť...

9,40 €
Zľava 5%

Vypredané

Slovník približuje vybrané diela slovenskej poézie a prózy 20. storočia (prvé dielo vyšlo v roku 1901, posledné v roku 2000). Má ambíciu byť syntézou vychádzajúcou z poznania slovenskej literárnej vedy na začiatku 21. storočia...

9,63 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Literárne dejiny od Realizmu po rok 1945.

9,11 €
Zľava 5%

Vypredané

Dvojzväzkový knižný projekt vychádza k významnému jubileu autora ako osobné poďakovanie vydavateľa tejto veľkej a zároveň skromnej osobnosti slovenskej literatúry.

8,27 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Dvojzväzkový knižný projekt vychádza k významnému jubileu autora ako osobné poďakovanie vydavateľa tejto veľkej a zároveň skromnej osobnosti slovenskej literatúry.

8,27 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

„Čítal mi a ja som sa doňho zaľúbila tak, ako keď človek zaspáva. Pomaly, pomaličky a potom zrazu úplne.“

Na vine sú hviezdy - John Green